Sint-Maartensvasten is een periode met vastendagen die vroeger voorafging aan Kerstmis. Deze periode ving aan op 11 november, het feest van Sint Maarten.

Zie verder het uitgebreide artikel Advent