Sjavoeot is het joodse Pinksterfeest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het herinnert aan het geschenk van de Tora.

Weken
'Sjavoeot' is Hebreeuws voor 'weken'. Het wordt doorgaans vertaald met Wekenfeest en wordt zeven weken, 49 dagen, na Pesach gevierd. Omdat Pesach, het joodse Paasfeest , eigenlijk vijftig dagen duurt is Sjavoeot de vijftigste Pesach-dag.

Oogstfeest
Van oorsprong was Sjavoeot een oogstfeest dat Chag Habikkurim heette: Festival van de Eerste Vruchten. Ook Pesach was oorspronkelijk een oogstfeest. Met Pesach vierden de joden de eerste gerstoogst, met Sjavoeot de eerste oogst van tarwe en vruchten zoals dadels en olijven. God wordt op beide feesten gedankt voor zijn rijke gaven.

Pelgrimsfeest
Toen de Tempel van Salomo in Jeruzalem nog overeind stond, brachten de boeren de eerste oogst naar de Heilige Stad. De Tempel was immers de centrale aanbiddingsplaats van Jahweh. Omdat de eerste vruchten in Jeruzalem gegeten werden, ontstond gaandeweg een pelgrimsfeest.

Openbaring van de wet
Sjavoeot is naast een oogstfeest ook een openbaringsfeest. De joden herdenken op deze dag namelijk dat God zijn Wet openbaarde.

Geschenk van de Tora
Op de vijftigste dag na de Exodus uit Egypte schonk God aan Mozes de twee stenen platen met de Tien Geboden erop. Deze tien geboden staan symbool voor de gehele Tora, de Wet van Mozes. Het geschenk van de Tora is als het ware de bekroning van de Exodus, de Uittocht uit Egypte waar de Israëlieten in slavernij leefden. Door de Wet onderscheidde het vrije volk Israël zich van de heidense volkeren als het volk van de Ene God.

Joden en christenen
Zoals Sjavoeot bij de joden de bekroning van Pesach is, zo is bij de christenen Pinksteren de bekroning van Pasen. De uittocht van Christus uit het dodenrijk die met Pasen gevierd wordt, wordt met Pinksteren bekrachtigd door het goddelijk geschenk van de Heilige Geest.

Vreemdelingen
Van oudsher herdenken de Joden tijdens het Wekenfeest bovendien dat Jahweh trouw is aan vreemdelingen. Zij lezen daarom het verhaal van Ruth, het verhaal uit de Tenach over een buitenlands meisje dat naar Israël komt. Ook tijdens het christelijke Pinksterfeest spelen vreemdelingen een belangrijke rol: in Handelingen wordt verteld hoe in Jeruzalem aanwezige vreemdelingen de Apostelen konden horen praten in hun eigen taal. De apostelen vertelden hen, vervuld van de Heilige Geest, over Gods grote daden en het evangelie van Jezus Christus en velen bekeerden zich ter plekke.