De heilige bisschop Stanislaus van Krakau is de patroon van Polen. Hij stierf als martelaar in 1079.

Kraków
Stanislaw werd als zoon van edellieden omstreeks 1030 geboren in Szczepanów (bij Kraków in Polen). Na zijn studies in Luik (België) ontving hij de priesterwijding. In 1071 werd hij de opvolger van bisschop Lambertus op de zetel van Kraków (Krakau).

Vermoord
Bisschop Stanislaw Szczepanowski stond bekend om zijn goedheid voor de armen. Ook kwam hij fel op voor de rechten van de Kerk. Dat bracht hem in conflict met koning Boleslaw (Boleslaus) II van Polen. Hoewel de omstandigheden van zijn dood onduidelijk zijn, wordt over het algemeen aangenomen dat bisschop Stanislaw op last van de koning werd overvallen en vermoord. Dat zou gebeurd zijn terwijl hij een heilige mis opdroeg in de Sint-Michaëlskerk, buiten de stadsmuren van Kraków. Zijn sterfdatum is 11 april 1079.

Heilig
Op 8 mei 1088 werd zijn lichaam plechtig naar de kathedraal van Kraków overgebracht. Paus Innocentius IV verklaarde hem heilig in 1253.

Feestdag
Volgens de oude kalender van de Romeinse ritus werd zijn gedachtenis gehouden op 7 mei. Tegenwoordig staat zijn gedachtenis op 11 april, zijn sterfdag. De Poolse Kerk viert het feest van haar patroon op 8 mei, de dag van de verheffing van zijn relieken.