De zalige Maria Helena Stollenwerk (1852-1900) is medeoprichter van de Dienaressen van de Heilige Geest (missiezusters van Steyl). Zij stierf als contemplatieve kloosterling. 

Jeugd
Anna Helene Stollenwerk werd geboren op 28 november 1852 in het grensgebied tussen België, Nederland en Duitsland in Rollesbroich, een dorp in de Eifel. Vanaf haar kinderjaren voelde zij zich aangetrokken tot het missiewerk. De verhalen die ze in een missietijdschrift las, over te vondeling gelegde weeskinderen in China maakten diepe indruk op haar. Er groeide een diep verlangen in haar om naar China te gaan en daar voor deze weeskinderen te zorgen.

Sint Arnold Janssen
In 1881 kreeg Anna Helene in Aken het adres van de Duitse priester Arnold Janssen, die ze in het voorjaar van 1882 in Steyl bezocht. Janssen, stichter van de Sociëteit van het Goddelijk Woord (S.V.D) zei dat hij erover dacht een congregatie voor missiezusters wilde stichten. Zij werd uitgenodigd om te komen wonen en werken in het Missiehuis te Steyl.

Dienaressen van de Heilige Geest
In 1889 stichtte zij samen met Arnold Janssen en Hendrina Stenmans de Congregatie van de Dienaressen van de Heilige Geest (Servae Spiritus Sancti, SSpS). In 1894 legde zij zelf de kloostergeloften af en nam de naam Maria aan. Als overste en novicemeesteres van haar eigen congregatie was ze verantwoordelijk voor de religieuze en missionaire vorming van de eerste generatie Steyler missiezusters.

Slotzusters
Maria Stollenwerk trad in 1898 terug als overste. Op verzoek van Arnold Janssen trad ze in december 1899 toe tot een nieuwe zustercongregatie, die van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Zij nam als contemplatieve religieuze de kloosternaam Maria Virgo aan. Hoewel ze graag als missionaris naar China was gegaan, bleek haar bestemming de spirituele ondersteuning van het missiewerk door de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Acht weken later, op 3 februari 1900, stierf zij in het slotklooster te Steyl aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking.

Zaligverklaard
Maria Virgo werd op 7 mei 1995 zaligverklaard door paus Johannes Paulus II. Sindsdien heet zij de Zalige Maria Helena Stollenwerk. Haar lichaam wordt bewaard in een sarcofaag in de kapel van de missiezusters van Steyl. Op de liturgische kalenders van de S.V.D. en de bisdommen Roermond en Aken staat haar (facultatieve) gedachtenis op 28 november.