Sub tuum praesidium (‘Onder uw bescherming’) is een van de vijf Maria-antifonen. Het is de oudste Maria-antifoon die in elk geval al in de derde eeuw na Christus bekend was. Het is de eerste Christelijke tekst waarin Maria wordt aangeduid als ‘Moeder van God’.

Koptisch-orthodox
De vroegste versie van dit gezang werd gevonden in een koptisch-orthodoxe kerstliturgie uit ongeveer 250 na Chr. De tekst ervan is in het Grieks. Sub tuum praesidium wordt gebruikt in de Koptische, Byzantijnse, Ambrosiaanse en Roomse liturgie. De hymne wordt gezongen in het Latijn, het Grieks of het Kerkslavisch. De Latijnse versie van de antifoon is door verschillende componisten op muziek gezet.

Plaats in het kerkelijk jaar
Anders dan de vier andere Maria-antifonen heeft het Sub tuum praesidium geen vaste plaats in het kerkelijk jaar. De overige antifonen worden in de Getijden steeds gezongen aan het einde van de Completen.

  • Alma Mater Redemptoris is de antifoon tussen de eerste zondag van Advent en Maria Lichtmis
  • Ave Regina Caelorum, wordt gezongen tussen Maria Lichtmis en de woensdag in de Stille Week
  • Regina Caeli besluit de Completen in de Paastijd
  • Salve Regina wordt het vaakst gezongen tussen Drievuldigheidszondag en het hoogfeest van Christus Koning

Tegenwoordig is men vrij om na de Completen alle Maria-antifonen (ook het Sub tuum praesidium) te bidden, behalve in de Paastijd want dan is het Regina Caeli verplicht.

Tekst in het Latijn
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Nederlandse vertaling
Onder Uw bescherming vluchten wij,
Heilige Moeder van God;
versmaad onze gebeden niet
in onze nood
maar verlos ons altijd van
alle gevaren,
o, glorierijke en gezegende Maagd.