Wat christenen het Oude Testament noemen, noemen joden de Tenach.

Tenach is een Hebreeuws acroniem. Het is samengesteld uit de beginletters van de drie delen van de verzameling:
1. Tora ('Wet')

2. Nevi'im ('Profeten')

3. Chetuvim (Geschriften).

De Tenach is dus de gehele Hebreeuwse Bijbel, bestaande uit deze drie delen.