Tenebrae (‘Duisternis’) is de Latijnse benaming voor het oude nachtofficie van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag.

Donkere Metten
Het Latijnse Tenebrae of Officium Tenebrarum ('Duisternis'; 'Duister Officie') wordt in het Nederlands 'Donkere metten' genoemd. Daarmee worden zowel de Metten als de Lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag volgens de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus aangeduid. 

Zie verder: Donkere Metten