Een reeks van tien opeenvolgende weesgegroeten in het rozenkransgebed wordt een 'tientje' genoemd. Elk tientje begint met een Onze Vader en de overweging van een geloofsgeheim en wordt afgesloten met een lofprijzing.

Zie verder het uitgebreide artikel Rozenkrans.