De heilige bisschoppen Timoteüs en Titus waren leerlingen en helpers van de Apostel Paulus. Hun liturgische gedachtenis valt in de Romeinse ritus op 26 januari.

Daags na het feest van de Bekering van Sint-Paulus (25 januari) gedenkt de Rooms-Katholieke Kerk de heilige Timoteüs en Titus.

Timoteüs was aan het hoofd gesteld van de christengemeente van Efeze en Titus aan die van Kreta.

Aan beiden schreef Paulus brieven. Deze zijn bekend als de Pastorale Brieven.