Iemand die diaken is in afwachting van zijn priesterwijding wordt sinds Vaticanum II een transeunt diaken genoemd. Dit in tegenstelling tot iemand die permanent diaken is, een ambt dat door Vaticanum II in het leven is geroepen.

Zie verder het uitgebreide artikel Diaken.