Het Latijnse woord translatio betekent letterlijk ‘overbrenging’. In de kerkelijke terminologie is er sprake van translatie als relieken worden overgebracht van de ene naar de andere plaats.

Feestdag
Feestdagen van heiligen vallen in de regel op hun sterfdag. Het komt echter ook voor dat er gekozen is voor de dag van de translatie van hun relieken naar hun laatste rustplaats.

Heiligverklaring
De overbrenging van het stoffelijk overschot van een heilige vindt plaats als er bijvoorbeeld een nieuwe kerk is gebouwd ter ere van die heilige. Of als personen worden gecanoniseerd, worden hun lichamen vaak plechtig naar een andere plaats overgebracht.

Pausen
De lichamen van pausen die zalig of heilig worden verklaard, blijven nooit in hun eerste graf liggen, maar worden verplaatst naar een altaar. De laatste keer dat dit gebeurde was op 29 april 2011, toen het lichaam van Johannes Paulus II uit zijn graf in de crypte van de Sint-Pieter werd gehaald. Vlak na zijn zaligverklaring op 1 mei werd hij bijgezet in de kapel van de heilige Sebastiaan.

Byzantijns
In de Byzantijnse Kerken bestaan naast gewone gedachtenissen van grote heiligen ook de gedachtenissen van de translatie van hun relieken. Voorbeeld daarvan is 27 januari, translatie van de relieken van Sint Johannes Chrysostomus naar Constantinopel.