De trinitarische doxologie is een kleine lofzang aan de Heilige Drie-eenheid waarmee in het getijdengebed de psalmen worden afgesloten.

Benaming
Een doxologie van het Griekse δοξα (doxa = 'glorie') en λογια (logia = 'zeggen') is een lofzang op de heerlijkheid van God. De trinitarische doxologie, ook wel de kleine doxologie genoemd (ter onderscheiding van de grote doxologie, het Gloria in Excelcis Deo) besluit in het getijdengebed iedere gezongen psalm. Het woord 'trinitarisch' verwijst naar de Drie-eenheid, die in deze doxologie wordt bezongen.

Tekst:

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Vertaling
In de officiële Nederlandse editie van het Getijdengebed is de doxologie letterlijk als volgt vertaald:

'Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.'

In de meeste Nederlandse en Vlaamse kloosters klinkt de vertaling van de hand van de Nederlandse dichteres Ida Gerhardt en haar levenspartner, de letterkundige Marie van der Zeyde:

'Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, Zoon en Heilige Geest
Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer;
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.'

Gebruik
Het gebruik will dat de kloosterlingen in het koor opstaan en buigen terwijl ze Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto zingen. Bij het sicut erat komen zij dan weer overeind.