Uriah de Hethiet behoorde tot de dapperste militairen in het leger van koning David. David liet Uriah echter sneuvelen na zijn overspel met diens vrouw Batseba.

Naam
De Hebreeuwse naam ????????? (Uriah) betekent 'Mijn licht is JHWH'. In de Septuaginta staat Ουριας (Ourias). De man Uriah de Hethiet wordt voor het eerst genoemd in het Tweede Boek Samuël 11,3. Mogelijk is zijn naam echter een gehebraïseerde vorm van een Hethitische naam.

Man van Batseba
In 1 Sam.11 wordt Uriah geïntroduceerd als de echtgenoot van Batseba. Met deze vrouw pleegde koning David overspel.

Hethieten
Uriah wordt steeds de Hethiet genoemd (????????? ????????). Dat wijst er hoogstwaarschijnlijk op dat hij geen Israëliet was, maar tot het volk der Hethieten behoorde. Hij hing echter wel het Israëlitisch geloof in JHWH aan. Ook had hij dienst in het leger van koning David van Israël.

In leger van David
Uriah wordt in 2 Samuël 23 genoemd als een van Davids 37 helden. Op het moment dat David met Uriah's vrouw sliep had de Hethiet onder bevel van generaal Joab deel aan de belegering van de Ammonitische stad Rabba.

Davids zonde
David verwekte een kind bij Uriah's vrouw Batseba. Omdat op overspel de doodstraf stond, probeerde David het zo te regelen dat het erop leek dat Uriah de vader was. Uriah, die op dat moment aan het front was, moest hij dus zo ver krijgen om met zijn vrouw te slapen. Vandaar dat hij Uriah naar het paleis ontbood, hem gebood zich te ontspannen en naar huis te gaan.

Uriah ging echter niet naar huis. Hij overnachtte in het poortgebouw van het paleis, bij de dienaren. Toen David hem vroeg waarom hij niet naar huis was gegaan antwoordde hij: “De ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten, opperbevelhebber Joab en zijn manschappen bivakkeren in het open veld; zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken, en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet!” (1 Sam. 11,11; Nieuwe Bijbelvertaling). Ook nadat David Uriah dronken had gevoerd, ging de Hethiet niet naar zijn vrouw om met haar te slapen.

Toen zijn aanvankelijke plan niet slaagde om zijn overspel te verdonkeremanen, gaf hij Joab de opdracht om Uriah bij de belegering van Rabba op een positie te zetten waar hij zeker zou sneuvelen. Uriah kwam inderdaad om. Batseba hield een rouwklacht over haar echtgenoot en werd na de voorgeschreven rouwperiode door David tot vrouw genomen.

JHWH stuurde de profeet Natan naar David. Natan kondigde hem aan dat de koning voor diens overspel en voor de dood van Uria gestraft zou worden. De straf was de dood van het kind van David en Batseba. Zij kregen een nieuwe zoon, de latere koning Salomo.

Geslachtlijst van Jezus
In het Nieuwe Testament wordt Uriah de Hethiet eenmaal genoemd en wel in de geslachtslijst van Jezus in het Matteüs-evangelie (1,1-18). Tussen alle stamvaders van Jezus staan vier vrouwen: Jezus' moeder Maria, Ruth, Tamar en de 'vrouw van Uriah'. Bedoeld wordt Batseba, de moeder van Salomo, maar zij wordt opvallenderwijs niet bij naam genoemd. Dat Uriah's naam wel wordt vermeld, kan beschouwd worden als een ode aan deze trouwe strijder, die door zijn heer zo slecht werd behandeld.