In joodse en christelijke tradities is sprake van de aartsengel Uriël. In de Katholieke Kerk wordt hij echter niet meer genoemd.

Licht

De Hebreeuwse naam Uriël (?????????) betekent 'licht van God' of ('mijn licht is God').Apocrief

De aartsengel Uriël wordt niet genoemd in de canonieke boeken van de Hebreeuwse Bijbel en van de Septuaginta. Wel komt hij voor op lijsten van aartsengelen in apocriefe boeken van de joodse en christelijke tradities. Die lijsten bestaan uit vier, zeven, negen of tien aartsengelen.

Zeven

Volgens het joodse apocriefe Boek van Henoch is Uriël een van de zeven aartsengelen. Hij wordt genoemd als vierde. De andere zijn: Michaël, Gabriël, Rafaël, Raguël, Remiël en Saraqaël. Ook in het apocriefe Tweede Boek Ezra (soms aangeduid als Esdras IV) wordt Uriël vermeld. God stuurt Uriël om de profeet Ezra te instrueren.

Byzantijns

In de christelijke traditie is het getal van zeven aartsengelen overgenomen, onder meer door de Pseudo-Dionysius en Gregorius de Grote. De namen van de laatste drie variëren nogal. Zeven aartsengelen, onder wie Uriël, worden vereerd in de Byzantijnse Kerken en de Koptische Kerk.

Rooms-Katholiek

Vanwege het ontbreken van de naam van Uriël in de canonieke Bijbelgeschriften bepaalde paus Zacharias in het jaar 745 dat in de Katholieke Kerk slechts de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël vereerd mogen worden. Merkwaardiger wijs heeft de Anglicaanse Kerk daar Uriël aan toegevoegd.

Anglicaans

In het anglicanisme, waar sprake is van vier aartsengelen, wordt Uriël in verband gebracht met het vuur van de Heilige Geest. Vandaar dat hij er geldt als de patroon van het sacrament van het Vormsel.