Vaticanum II, oftewel het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, werd van 1962 tot 1965 gehouden en is bekend geworden als de kerkvergadering van het aggiornamento: het 'bij de tijd brengen' (moderniseren) van de kerk; Vaticanum II is de basis voor het kerkelijk en gelovig leven in de 21ste eeuw.

Zie verder het uitgebreide artikel Tweede Vaticaans Concilie.