De Veertien Heilige Helpers, ook wel Noodhelpers genaamd, vormen een groep van heiligen, die behalve individueel ook als groep worden vereerd en aangeroepen.

Noodhelpers
De groep bestaat uit heiligen die allen aangeroepen kunnen worden bij bepaalde nood, vooral bij bepaalde ziekten. De oorsprong van deze groep Noodhelpers gaat terug tot het Rijnland van de veertiende eeuw. Vermoedelijk ontstond de groep naar aanleiding van een epidemie van de builenpest waardoor het Rijnland toen werd geteisterd. De kern van de groep werd gevormd door de heilige maagden en martelaressen Barbara van Nicomedië, Margaretha van Antiochië en Catharina van Alexandrië. Over hen gaat een rijmpje:

Sankt Margareth mit dem Wurm
Sankt Barbara mit dem Turm
Sankt Katharina mit dem Radl
Das sind die heiligen drei Madl

('Sint Margaretha met de draak, Sint Barbara met de Toren, Sint Catharina met het Rad, dat zijn de heilige drie maagden')

Van kalender geschrapt
De meeste van de Noodhelpers zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw van de Romeinse liturgische kalender geschrapt, omdat er geen historisch bewijs is dat ze echt hebben bestaan.

Namen 
De Veertien Heilige Helpers zijn, in alfabetische volgorde:

 • Achatius van Ararat – aangeroepen tegen hoofdpijn, gedachtenis op 22 juni
 • Barbara van Nicomedië – aangeroepen tegen koorts, gedachtenis op 4 december
 • Blasius van Sebaste – aangeroepen tegen keelpijn, gedachtenis op 3 februari
 • Catharina van Alexandrië – aangeroepen tegen pest, gedachtenis op 25 november
 • Christoffel – aangeroepen tegen de pest en de onvoorziene dood, gedachtenis op 24 juli
 • Cyriacus – aangeroepen tegen bekoringen op het sterfbed, gedachtenis op 8 augustus
 • Dionysius van Parijs – aangeroepen tegen hoofdpijn, gedachtenis op 9 oktober
 • Egidius (ook bekend als Gillis) – aangeroepen tegen plagen, gedachtenis op 1 september
 • Erasmus van Formiae (ook bekend als Sint Elmo) – aangeroepen tegen maag- en darmklachten, gedachtenis op 2 juni
 • Eustachius van Rome – aangeroepen tegen familieruzies, liefdesverdriet en schadelijke insecten, gedachtenis op 20 september
 • Joris – aangeroepen tegen ziekten van vee en huisdieren, gedachtenis op 23 april
 • Margaretha van Antiochië – aangeroepen bij zwangerschappen, gedachtenis op 20 juli
 • Pantaleon – patroonheilige van de artsen, gedachtenis op 27 juli
 • Vitus – aangeroepen tegen epilepsie, gedachtenis op 15 juni