Veni Creator Spiritus ('Kom Schepper Geest') is een traditionele gregoriaanse Pinksterhymne die wordt toegeschreven aan de negende eeuwse Frankische benedictijn. De hymne wordt in de getijden gezongen tijdens de Terts en de Vespers van Pinksteren. Ook wordt de hymne gezongen bij diaken, priester-, en bisschopswijdingen, bij Vormselmissen en door de kardinalen nadat zij in de Sixtijnse Kapel bijeen zijn gekomen voor een conclaaf.

Tekst

Veni, creator Spiritus

mentes tuorum visita,

imple superna gratia,

quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,

altissimi donum Dei,

fons vivus, ignis,

caritas et spiritalis unctio

Tu septiformis munere,

digitus paternae dexterae

tu rite promissum

Patris sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,

infunde amorem cordibus,

infirma nostri corporis,

virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius

pacemque dones protinus,

ductore sic te praevio,

vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,

noscamus atque Filium,

te utriusque Spiritum

credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,

et Filio qui a mortuis

Surrexit, ac Paraclito,

in saeculorum saecula.

Amen.

Vertaling

De meest gangbare, en bovendien op dezelfde melodie zingbare, maar niet erg letterlijke vertaling is van de hand van Jan Willem Schulte Nordholt:

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods,

Gij zijt de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

O hand die God ten zegen houdt,

O taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,

geef ons de vrede weer voorgoed,

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

O Geest van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.

Aan God de Vader zij de eer

en aan de opgestane Heer

en aan de Geest die troost en leidt

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen

Beluister de hymne: