Veni Sancte Spiritus (‘Kom, Heilige Geest’) is de sequens voor de missen van Pinksteren. Tot 1969 gold deze sequens ook voor het octaaf van Pinksteren.

Achtergrond

Over de vraag wie de tekstdichter is van het Veni Sancte Spiritus, lopen de meningen uiteen. De tekst stamt uit de dertiende eeuw en wordt vaak toegeschreven aan paus Innocentius III of aan Stephen Langton, die aartsbisschop van Canterbury was. De sequens is een van de vier sequensen uit de Middeleeuwen die door het Concilie van Trente werden toegevoegd aan het Romeins Missaal. Naast de Gregoriaanse versie, bestaan er verschillende polyfone toonzettingen van de sequens, bijvoorbeeld van Orlando di Lasso, Palestrina, Josquin des Prez, William Byrd, Mozart en Morten Lauridsen.

Tekst

Veni, Sancte Spiritus,

et emitte caelitus

lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,

veni, dator munerum

veni, lumen cordium.

Consolator optime,

dulcis hospes animae,

dulce refrigerium.

In labore requies,

in aestu temperies

in fletu solatium.

O lux beatissima,

reple cordis intima

tuorum fidelium.

Sine tuo numine,

nihil est in homine,

nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,

riga quod est aridum,

sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,

fove quod est frigidum,

rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,

in te confidentibus,

sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,

da salutis exitum,

da perenne gaudium,

Amen, Alleluia.

Vertaling

Kom, Heilige Geest,

zend voort de hemelse

lichtstraal.

Kom, vader van de armen,

kom gever van geschenken,

kom, licht van het hart.

Allerbeste trooster,

zachte gastheer van de ziel,

zoete troost.

Rust bij het werk,

verfrissing bij hitte,

vertroosting bij verdriet.

O, allerzaligst licht,

vul het binnenste van het hart

van uw gelovigen.

Zonder uw godelijke macht,

is er niets in de mens,

is er niets onschuldigs.

Reinig wat vuil is,

maak nat wat droog is,

genees wat gewond is.

Maak soepel wat stroef is,

verwarm wat koud is,

leid wat afgeweken is.

Schenk uw gelovigen,

die vertrouwen op u,

de zevenvoudige heilige giften.

Schenk voldoening voor weldaden,

schenk het uiteindelijke heil,

schenk de eeuwige vreugde.

Amen. Halleluja.

Beluister hier de sequens in de Gregoriaanse zetting: