De vespers maken deel uit van het officiële gebed van de Kerk, het zogeheten Officie; ze worden in de regel bij zonsondergang gebeden en nemen in het officie een bijzondere positie in, omdat Vaticanum II heeft aanbevolen de vespers op zondagen en hoogfeesten met de hele parochie te bidden.

De opbouw van de vespers volgens de gewone vorm van de Romeinse ritus is als volgt:

 • openingsformule: God kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader ... (Alleluia)
 • hymne
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, lofzang uit het Nieuwe Testament, antifoon
 • korte Schriftlezing
 • (homilie)
 • korte beurtzang
 • antifoon, Magnificat, antifoon
 • slotgebeden
 • Onze Vader
 • oratie
 • slotformule

Opbouw van de vespers volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Latijn):

 • openingsformule: Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri ... (Alleluia)
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, psalm, antifoon
 • antifoon, psalm, antifoon
 • korte Schriftlezing
 • hymne
 • beurtvers
 • antifoon, Magnificat, antifoon
 • Kyrie eleison
 • Pater noster
 • slotgebeden
 • oratie
 • slotformule