Pastoor van Ars

Sint-Johannes Maria Vianney (1786-1859) was pastoor van het Franse dorpje Ars. Hij bracht zijn parochie tot grote bloei door zijn voortdurende prediking, versterving, gebed en naastenliefde. In Frankrijk werd hij beroemd als helderziende biechtvader.

Jeugd
Jean-Baptiste-Marie Vianney werd op 8 mei 1786 geboren in Dardilly, een dorp in de Franse regio Rhône-Alpes. Hij groeide op als vierde kind in een streng gelovige boerenfamilie. Zijn jeugd speelde zich af in het antiklerikale klimaat van de Franse Revolutie.

Priesterwijding
Jean-Maries weg naar het priesterschap ging niet over rozen. Vanwege zijn geringe studieresultaten op het seminarie twijfelde bisschop Simon van Grenoble eraan of hij Vianney wel tot priester moest wijden. Omdat hij echter het verschil maakte door zijn vroomheid en evangelische eenvoud, ontving Jean-Marie in 1815 toch de priesterwijding.

Beproeving
Jean-Marie was drie jaar kapelaan in Écully en werd in 1818 benoemd tot pastoor van Ars-sur-Formans, een piepklein dorpje in de buurt van Lyon, bisdom Belley. In de parochie heerste morele en godsdienstige onverschilligheid. De parochianen dreven de spot met hun nieuwe pastoor en probeerden hem zwart te maken.

Strijd om de zielen
Volgens de eerste hagiografen opende ook de duivel de aanval op hem waarmee een grimmige strijd om de zielen ontstond. Door strenge ascese weerstond de pastoor de duivelse bezoekingen. Zelfkastijding, vasten en langdurig gebed hielpen hem in zijn toewijding aan het Evangelie. De fysieke gezondheid van de pastoor ging door zijn radicale zelfverloochening hard achteruit, maar zijn geestelijke weerbaarheid werd des te sterker.

Nationale bekendheid
De preken van de Pastoor van Ars waren direct, eenvoudig te begrijpen en aanstekelijk. Zo aanstekelijk dat steeds meer mensen zich tot Christus bekeerden. Door de talrijke verhalen over zijn helderziendheid en wonderbaarlijke gebedsverhoringen werd pastoor Vianney de populairste biechtvader die Frankrijk ooit gekend had. Uit het hele land kwamen de gelovigen naar Ars, dat zichtbaar profiteerde van de nationale bekendheid die het dorp inmiddels gekregen had. Velen probeerden een glimp van de vergeestelijkte priester op te vangen. Hij overleed op 4 augustus 1859 in Ars. Bij zijn uitvaart waren meer dan 90.000 mensen aanwezig.

Patroon van de Priesters
Bij leven werd de Pastoor van Ars als een heilige vereerd. Na zijn dood in 1859 groeide het dorp uit tot een belangrijk pelgrimsoord. Paus Pius X verklaarde hem op 8 januari 1905 zalig en riep hem uit tot patroon van alle priesters van Frankrijk. Zijn feestdag werd 4 augustus. Pius XI canoniseerde hem op 31 mei 1925. In 1959 wijdde paus Johannes XXIII de encycliek Sacerdotii nostri primordia aan Sint-Johannes Maria Vianney. Paus Benedictus XVI riep bij gelegenheid van zijn 150ste sterfdag het jaar 2009/2010 uit tot Jaar van de Priester en riep hem uit tot patroon van alles priesters.