‘Vicariaat van Rome’ is de aanduiding voor het diocees Rome.

Vicaris
In het kerkelijk taalgebruik betekent 'vicariaat' zowel het ambt van vicaris als het rechtsgebied van een vicaris. Het Latijnse woord vicarius betekent 'plaatsbekleder'.

Namens de paus
De paus is allereerst bisschop van Rome, dat wil zeggen het hoofd van de plaatselijke kerk van Rome. Omdat hij als Opvolger van Petrus ook universeel herder van de Katholieke Kerk is, delegeert hij het bestuur van zijn eigen bisdom aan een kardinaal.

Kardinaal-vicaris
Zoals elke diocesane bisschop heeft ook de paus een vicaris-generaal. Het is deze kerkelijke ambtsdrager die het diocees Rome bestuurt in naam van de paus. Vandaar dat het diocees Rome 'Vicariaat van de Stad' (Latijn: Vicariatus Urbis) wordt genoemd.

Zie verder het lemma Kardinaal-vicaris >>