De Vicaris-Generaal voor Vaticaanstad (officieel: de Vicaris-Generaal van Zijne Heiligheid voor de Staat van Vaticaanstad) is de vicaris-generaal van de paus voor dat gedeelte van het bisdom Rome dat ligt in het territorium van de Vaticaanse stadstaat.

Zoals elk diocesane bisschop wordt ook de paus bijgestaan door een vicaris-generaal. Dat is een priester die voor wat het gehele diocees deelt in de uitvoerende bestuursmacht van de diocesane bisschop. De paus heeft er als Bisschop van Rome echter twee: een voor het bestuur van het Bisdom Rome (Vicariatus Urbis) en een voor de kerkelijke en pastorale aangelegenheden in Vaticaanstad.

Aangezien Vaticaanstad, sinds 1929 een soevereine staat, weinig inwoners heeft, betreft de verantwoordelijkheid van de vicaris-generaal vooral de zielzorg van de vele pelgrims die naar het Vaticaan zijn gekomen.

De bestuursmacht van een gewone vicaris-generaal houdt op te bestaan zodra de bisschopszetel vacant wordt. Dat is echter niet het geval bij de beide vicarissen-generaal van de paus. Als de Apostolische Stoel van Rome vacant wordt, dan blijven de Kardinaal-Vicaris en de Vicaris-Generaal van Vaticaanstad in functie (Universi Dominici Gregis III, 14).

De volgende prelaten hebben het ambt van Vicaris-Generaal voor Vaticaanstad bekleed; allen hadden de bisschopswijding ontvangen; de eerste drie waren augustijn; de laatste drie waren kardinaal tijdens hun vicariaat.

  • Agostino Zampini O.S.A. (1929–1937)
  • Alfonso Camillo De Romanis O.S.A. (1937–1950)
  • Petrus Canisius Van Lierde O.S.A. (1951–1991)
  • Aurelio Sabattani (1991–1991)
  • Virgilio Noè (1991–2002)
  • Francesco Marchisano (2002–2005)
  • Angelo Comastri (5 februari 2005–