In de Nederlandse en Keulse schilderkunst van de 15e eeuw was de ?Maagd onder Maagden? (?Virgo inter Virgines?) een geliefd thema. Hierbij werd Maria met kind afgebeeld in een afgesloten tuin en omringd door vrouwelijke heiligen, die, net als Maria, om hun maagdelijkheid geroemd werden.

Maagden
Bij de Virgo inter Virgines werden in de regel drie of vier en soms ook zes vrouwelijke heiligen afgebeeld. Indien drie maagden werden afgebeeld betrof het Barbara, Catharina van Alexandrie en Magdalena. Met name een viertal was populair. Het betrof dan de ?Quattuor Virgines Capitales? oftewel ?Vier Belangrijkste Maagden? : Barbara, Dorothea, Catharina van Alexandrie, en Margareta.

Hortus conclusus
Op de afbeelding van een Virgo inter Virgines zijn Maria en de maagden doorgaans geplaatst in een afgesloten tuin, de zogenoemde hortus conclusus, een belangrijk symbool van maagdelijkheid.

Sacra Conversazione
De voorstelling van de Virgo inter Virgines was van de 14e tot en met de 16e eeuw met name boven de Alpen zeer geliefd, in het bijzonder in de 15e eeuw in de Nederlanden en in Keulen. Beneden de Alpen genoot veeleer de voorstelling van de Sacra Conversazione grote populariteit.