Het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) is een verband voor overleg en samenwerking tussen diverse katholieke organisaties in Nederland.

Identiteit
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw gingen de zich katholiek noemende organisaties in Nederland meer aandacht besteden aan hun identiteit. Een gevolg daarvan was het initiatief van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving om de voorzitters van die organisaties gezamenlijk voor overleg om de tafel te brengen. Zo ontstond in 1986 het eerste Allerheiligenberaad. In 1988 werd het VKMO opgericht, dat op zijn beurt in 2004 weer het Katholiek Netwerk in het leven riep.

In het VKMO werken de volgende organisaties samen:

 • Adelbertvereniging
 • AOb/Sint-Bonaventura
 • Bond KBVO
 • CMC
 • CNV Vakverbond
 • CNV Onderwijs
 • Cordaid
 • Cupertino
 • FNV
 • Fontys Hogeschool Theologie en Samenleving
 • HAS
 • KBO
 • KASKI
 • KBS
 • KNBTB
 • KRO
 • KVO
 • NKO
 • NKS
 • NKSR
 • Pax Christi
 • Radboud Universiteit
 • Reliëf
 • Stichting Carmel College
 • Thomas van Aquino
 • Thijmgenootschap
 • UMC St Radboud
 • Unie KBO
 • Unie NKV
 • UvT
 • VKLO
 • VNB