In de Orthodoxe Kerken wordt Sint-Jan de Doper meestal aangeduid als de Voorloper (Prodromos). Met deze titel wijst men erop dat zijn prediking voorafging aan die van Jezus Christus en dat hij diens weg bereidde.

Boeteprediker
Johannes de Doper, zoon van de priester Zacharias, trad in de woestijn van Juda op als profeet. In de Evangeliën staat dat hij de komst van de vreeswekkende Dag van de Heer predikte. Daarom riep hij op tot bekering en Als teken daarvan konden mensen door hem worden gedoopt. Ook Jezus werd door hem gedoopt, waarna Hij voor veertig dagen de woestijn introk om vervolgens de Blijde Boodschap te verkondigen.

Vleugels
Volgens de profeet Maleachi verschijnt voordat de Dag van de Heer zal aanbreken eerst Elia. In het Nieuwe Testament is deze profetie in verband gebracht met het optreden van Johannes. In de Orthodoxie geldt Johannes als de menselijke boodschapper van God, vandaar dat hij op menig icoon met vleugels staat afgebeeld. Het Griekse woord angelos (αγγελος) betekent namelijk zowel 'boodschapper' als 'engel'.

Feestdagen
In de Orthodoxie wordt Sint-Jan meestal aangeduid als 'de Voorloper' (Grieks: ο Προδρομος [ho Prodromos]). Hij wordt daar op de volgende dagen herdacht:

  • 23 september: Ontvangenis van Sint-Jan de Voorloper;
  • 12 oktober (alleen in de Russisch-Orthodoxe Kerk): Translatie van de Rechterhand van de Voorloper van Malta naar Gatchina (1799).
  • 7 januari: Synaxis van Sint-Jan de Voorloper, daags na Epifanie;
  • 24 februari: Eerste en Tweede Vinding van het Hoofd van de Voorloper;
  • 25 mei: Derde Vinding van het Hoofd van de Voorloper;
  • 24 juni: Geboorte van Sint-Jan de Voorloper;
  • 29 augustus: Onthoofding van Sint-Jan de Voorloper.