Met voorvasten werd lange tijd de liturgische periode van tweeënhalve week die voorafgaat aan Aswoensdag bedoeld. Deze periode had net als de veertigdagentijd een boetekarakter, zij het van een wat mildere aard. Na het Tweede Vaticaans Concilie is de voorvasten in de Westerse Kerk vervallen.

Zie verder het uitgebreide artikel Veertigdagentijd.