Xenoglossie is de gave om God te loven in een taal die men nooit geleerd heeft.

Vreemde talen
Xenoglossie is afgeleid van twee Griekse woorden: xenos ('vreemd') en gloossa ('talen' of 'tongen'). Letterlijk betekent xenoglossie dus het spreken van vreemde talen.

Charisma
Xenoglossie wordt gerekend tot de charismata. Een Charisma is een bijzondere genadegave van de Heilige Geest. Xenoglossie is verwant aan glossolalie. Beide verschijnselen zouden bovennatuurlijke vermogens zijn waarmee gelovigen vanaf het wonder van Pinksteren kunnen worden begiftigd. Het bijzondere van xenoglossie is dat men een bestaande menselijke taal kan spreken die men nooit heeft geleerd. Het spreken in vreemde talen heeft overigens tot doel God te loven of zijn boodschap te verkondigen.

Pinksterkerken
Binnen de Pinksterbeweging, maar ook binnen de Charismatische Vernieuwing, claimen gelovigen dat zij het charisma van xenoglossie hebben ontvangen. De meeste wetenschappers die zich met dit verschijnsel hebben beziggehouden, zeggen er echter nooit enig bewijs van te hebben gevonden.