Xp' is een afkorting voor 'Christus', gevormd uit de twee eerste letters van dit woord in het Grieks.

Chi en rho
De lettercombinatie 'Xp', het zogenoemde Christusmonogram, is te vinden in veel christelijke kunstuitingen. Het bestaat uit de eerste twee letters waarmee in het Grieks de naam Christus wordt geschreven, te weten de chi ('X') en de rho ('P').