De Zeven Heuvelen van Rome (Latijn: Septem montes Romae) liggen ten oosten van de rivier de Tiber. Zij vormen het historische centrum van de stad. In de oudheid werden ze beroemd vanwege hun betekenis voor de Romeinse mythologie, de staatscultus en de politiek.

  • Aventinus (Italiaans: Aventino; Nederland: Aventijn)
  • Capitolinus (Italiaans: Campidglio; Nederland: Capitool)
  • Caelius (Italiaans: Celio)
  • Esquilinus (Italiaans: Esquilino; Nederland: Esquilijn)
  • Palatinus (Italiaans: Palatino; Nederland: Palatijn)
  • Quirinalis (Italiaans: Quirinale; Nederland: Quirinaal)
  • Viminalis (Italiaans: Viminale; Nederland: Viminaal)

Palatijn
De Palatijn is de voornaamste heuvel, omdat deze locatie geldt als bakermat van Rome. Volgens de legende zou de stad daar in de achtste eeuw voor Christus door Romulus zijn gesticht. Op de Palatijn werden tal van paleizen (het woord 'paleis' is afgeleid van palatinus), fora en tempels gebouwd. Thans bevindt zich er het archeologische park Forum Romanum.

Capitool
De Capitolinus was een heuvel met twee toppen, waarvan eigenlijk alleen de zuidelijke Capitolium werd genoemd. Er stonden voorname tempels voor diverse goden, onder wie Jupiter Optimus Maximus. In de 16de eeuw ontwierp Michelangelo de Piazza del Campidoglio. Midden op dit plein staat een kopie van het ruiterstandbeeld van keizer Marcus Aurelius. Aan het plein liggen het Palazzo Senatorio (het stadhuis van Rome), het Palazzo dei Conservatori en het Palazzo Nuovo, waarin de Capitolijnse Musea gevestigd zijn. Op de noordelijke heuvel stond de tempel van Juno Moneta. In de 6de eeuw werd daar de basiliek Santa Maria in Aracoeli gebouwd.

Esquilijn
Een van de hoofdgebouwen op de Esquilijn is de grootbasiliek Santa Maria Maggiore.

Quirinaal
Op de Quirinaal stond sinds de 16de eeuw een pauselijk zomerpaleis. Daar overleden 22 pausen. Na de verovering van Rome door de nationalistische troepen werd het paleis voortaan de residentie van de koningen van Italië, behorend tot het Huis Savoye. Sinds de invoering van de republiek is het Palazzo del Quirinale de residentie van de Italiaanse president.

De Zeven Heuvelen moeten niet worden verward met een andere heuvelenreeks die in de antieke literatuur eerder wordt genoemd: het Palatium, de Velia, de Fagutalis, de Subura, de Germalus, de Caelius, de Oppius en de Cespius.