Rome telt zeven kerken die traditioneel beschouwd worden als de voornaamste pelgrimsdoelen van de Eeuwige Stad. Deze hoofdkerken zijn:

Volle aflaat
De zeven hoofd- of pelgrimskerken van Rome moesten door pelgrims naar de Eeuwige Stad op één dag worden bezocht om in aanmerking te komen voor een volle aflaat. Het bezoeken van die kerken geschiedde aan de hand van een ongeveer vijfentwintig kilometer lange route. In de 16de eeuw werd deze oude pelgrimage nieuw leven ingeblazen door de heilige Filippo Neri.