In het Bijbelboek Openbaring van Johannes richt Sint Jan zich tot de zeven christelijke gemeenten van Asia.

Visioenen
Het boek Apokalyps van Johannes is volgens de traditie de weerslag van visioenen die de apostel Johannes (Sint Jan de Evangelist) had op het eiland Patmos, waar hij als balling verbleef.

Brief
Sint Jan schreef het boek in de vorm van een brief. Hij richt zich “tot de zeven kerken van Asia” (Iωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τηι Aσιαι; Jooannès tais hepta ekklèsiais tais en tèi Asiai). Deze christengemeenten bevonden zich in de volgende steden:

  • Efeze
  • Smyrna
  • Pergamum
  • Tyatira
  • Sardes
  • Filadelfia
  • Laodicea

Romeinse provincie
Deze steden lagen in de Romeinse provincie Asia, het huidige West-Turkije. Efeze, zo'n 80 km van Patmos verwijderd, was de belangrijkste stad in deze provincie. Volgens de traditie had Sint Jan daar met Maria, de moeder van Jezus, samengewoond.

Engelen
Christus, die zich aan Sint Jan bekendmaakt als de Alfa en de Omega, beveelt hem een boodschap te schrijven aan de engel van elk van de zeven kerken. In die boodschappen komt Christus zelf aan het woord. De christenen van deze gemeenschappen worden door Hem streng toegesproken. Zij worden geprezen als zij trouw aan het geloof waren en vermaand als zij ontrouw waren. De enige kerk op wie Christus niets heeft aan te merken is die van Filadelfia.