De Kerk leert dat Jezus Christus zeven sacramenten heeft ingesteld.

Christus
De Katholieke Kerk, de Oud-Oriëntaalse Kerken, de Orthodoxe Kerken en de Kerken van de Anglicaanse Communie kennen zeven sacramenten. De Kerken delen het geloof dat Jezus Christus deze sacramenten heeft ingesteld.

Werkzame tekenen
Sacramenten zijn gewijde handelingen en woorden, die werkzame tekenen zijn van de Verlossing door Christus. Dit zijn ze:

 1. Doopsel
 2. Vormsel
 3. Eucharistie
 4. Boete en Verzoening
 5. Ziekenzalving
 6. Wijding
 7. Huwelijk

Mysteriën
In de Orthodoxie wordt in plaats van 'sacrament' gesproken van 'geheim' (mysterie, μυστηριον). In de orthodoxe traditie wordt er minder strikt gedacht over het aantal 'Heilige Geheimen' (Ιερα Μυστηρια) dan in de katholieke traditie. Ook de monnikenwijding, de zalving van een monarch, het uitvaartritueel, de waterzegening op Epifanie worden soms 'mysteriën genoemd.

De lijst van de zeven heilige mysteriën in de Byzantijnse Kerken ziet er zo uit:

 1. Βαπτισμα (baptisma): Doopsel
 2. Χρισμα (chrisma): Zalving
 3. Μετανοια (metanoia): Bekering
 4. Θεια Ευχαριστια (theia eucharistia): Goddelijke Eucharistie
 5. Ιεροσυνη (ierosyni): Priesterschap
 6. Γαμος (gamos): Huwelijk
 7. Ευχελαιο (euchelaio): Oliesel

Sacramentaliën
In de Rooms-Katholieke Kerk is het aantal sacramenten pas in de twaalfde eeuw vastgesteld. De heilige handelingen die konden worden herleid tot een Bijbelse oorsprong werden 'sacramenten' genoemd, en de overige handelingen, zoals de maagdenwijding, de kerkwijding, de huiszegening werden gerekend tot de zogenoemde 'sacramentaliën'.

Protestantisme
Veruit de meeste protestantse kerkgenootschappen kennen slechts twee sacramenten: Doop en Avondmaal.