Sinds het jaar 2000 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk de eerste zondag na Pasen ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid genoemd.

Johannes Paulus II
In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen) uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus stierf op zaterdag 2 april 2005, op de vooravond van deze feestdag.

Zieneres
Het besluit om de Tweede Zondag van Pasen uit te roepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid. Deze is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938), van wie Johannes Paulus II een vereerder was en die de Poolse paus in 1993 zaligverklaarde en in 2000 heiligverklaarde.

Bijzondere genade
Zr. Maria Faustina beweerde dat Christus aan haar verschenen was. Hij zou Zich aan haar hebben bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Aan haar zou Hij gezegd hebben de Tweede Paaszondag voortaan te wijden aan de goddelijke barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag gaan biechten en te communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen.

Water en bloed
Zr. Faustina zei ook dat Jezus aanwijzingen had gegeven voor een afbeelding van Hem. Deze is daadwerkelijk vervaardigd. De eerste versie werd geschilderd door Eugeniusz Kazimirowski (1934) en de tweede door Adolf Hyła (1943). Zij schilderden de verrezen Christus uit wiens hart twee stromen vloeien:, een rode en een blauwe. In Faustina's visioen werd uitgelegd dat de blauwe stroom staat voor water en de rode voor bloed. Het herinnert aan het moment waarop Jezus aan het kruis werd doorstoken door de Romeinse militair Longinus. Het bloed staat voor het leven van de zielen en het water voor de reiniging van de zielen zodat zij gerechtvaardigd worden.