Den Bosch, 20 april 2021 – De internationale rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) heeft vandaag de vijftiende editie van het rapport Vrijheid van Godsdienst Wereldwijd gepresenteerd. “Het rapport toont dat het recht op vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing op veel plaatsen met voeten wordt getreden. Maar het gaat niet voorbij aan de signalen van hoop en broederschap”, zegt Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland.

Broeders stelt dat gedurende de onderzoeksperiode van twee jaar sprake was van ernstige achteruitgang. “De godsdienst of levensbeschouwing van vele miljoenen mensen over de hele wereld is blijkbaar weer aanleiding geweest voor discriminatie, uitsluiting en vervolging.”

Specifieke aandacht is er in het rapport voor de toename van islamistische terreur in Afrika en voor de schendingen van religievrijheid in China. “Het is afschuwelijk hoe het islamistisch extremisme Afrika treft. Kortgeleden kreeg dat bredere aandacht door de bloedige aanval op een havenstad in Mozambique, maar het gaat om een veel bredere trend”, aldus Broeders.

‘Big Brother’
“George Orwells 1984 vond ik op de middelbare school al een beklemmend boek. Maar met 626 miljoen beveiligingscamera’s in openbare en particuliere ruimten zie je dat ‘Big Brother is watching you’ in China werkelijkheid wordt. Gelovigen ervaren het aan den lijve; anderen hebben misschien nog niet door hoe ze hun vrijheden aan het verliezen zijn. Wij lijken er om economische redenen onze ogen voor te sluiten.”

‘Beschaafde’ vervolging
In navolging van een uitspraak van paus Franciscus, gaat het rapport ook in op de ‘beschaafde vervolging’ die onder het mom van seculariteit in westerse landen plaatsvindt. “Ons rapport durft ook te wijzen op wat er híer verkeerd kan gaan. Een verkeerd begrip van wat een seculiere staat inhoudt, kan zomaar leiden tot aantasting van de vrijheid van godsdienst, een mensenrecht dat de diepste lagen van het mens-zijn betreft. Ook in de OVSE-landen zien we dit.”

Positieve signalen
Positieve signalen ten aanzien van godsdienstvrijheid zijn er ook. “Ik denk bijvoorbeeld aan een islamitische liefdadigheidsinstelling in Bangladesh die ook christelijke en hindoe-slachtoffers van het coranavirus besloot te begraven, omdat de nabestaanden dat zelf niet konden doen. Dan gaat de titel van de laatste encycliek van paus Franciscus Fratelli tutti wel leven”, legt de Kerk in Nood-directeur uit.

Belangrijk instrument
In totaal dertig auteurs, onafhankelijke deskundigen en onderzoeksteams van universiteiten en studiecentra uit verschillende werelddelen hebben de afgelopen twee jaar elk land ter wereld geanalyseerd aan de hand van objectieve criteria en een nauwkeurige methodologie. Het rapport, een belangrijk instrument voor journalisten, academici, wetenschappers, politici, benadrukt dat het fundamentele recht van vrijheid van godsdienst onmisbaar is, omwille van de menselijke waardigheid en voor de succesvolle ontwikkeling van een humane samenleving.

Oproep tot inzet
Broeders leest er ook een oproep in: “Het rapport laat je stil zijn. Zoveel mensen die omwille van hun geloof gehaat en zelfs vermoord worden. Zoveel onverdraagzaamheid tegenover vooral christenen, medegelovigen waarmee ik me bijzonder verbonden weet. Maar we mogen niet stil blijven! Laat het rapport een appel zijn om ons in te zetten voor de vrijheid van godsdienst én voor de degenen die onder een gebrek eraan leiden.”