Lam Gods: aandeel oudste Van Eyck groter

Lam Gods Gent

Gent (BELGA) 13 oktober 2021 - Het wereldberoemde veelluik ‘Het Lam Gods’ is veel meer het werk van de oudste van de schilderbroers Van Eyck dan gedacht. Het lam zelf op het vijftiende-eeuwse altaarstuk en veel van de figuren eromheen stonden al in de verf toen Hubert Van Eyck het schilderwerk aan zijn jongere broer Jan moest laten. Met die kennis kunnen onderzoekers op zoek naar de verdere nalatenschap van Hubert.

De ontdekking tijdens de restauratie van ‘Het Lam Gods’ is de zoveelste wending in het verhaal van het Vlaamse renaissancemeesterwerk. Het altaarstuk van de Gentse Sint-Baafskathedraal werd door de eeuwen heen onder meer in stukken gezaagd, overschilderd en deels gestolen. Een van de panelen is nog altijd zoek.

Dat het werk geschilderd is door Hubert en Jan Van Eyck was wel bekend. Maar naar het aandeel van de mysterieuze Hubert was het gissen. Van zijn leven weten we weinig en we kennen ook geen enkel ander werk dat zeker van zijn hand is.

Enkele dichtregels op het houten raamwerk van ‘Het Lam Gods’ gaven al wel prijs dat “Hubert Van Eyck, een groter man werd nooit gevonden” even voor zijn dood in 1426 “dit werk aanvatte”. Broer Jan, “de tweede in de kunst, voltooide die zware taak” in 1432. Wat voortkomt uit de verbeelding en het penseel van Hubert en wat uit die van Jan bleef eeuwenlang een raadsel.

Onderzoekers zetten tijdens de restauratie onder meer een röntgenapparaat in en concluderen nu dat Hubert niet alleen het ontwerp schetste, maar dat ook meerdere figuren door hem zijn geschilderd. Sommige zijn hooguit wat door Jan bijgewerkt.

De schilderstijlen van Hubert en Jan verschilden danig, merkten de onderzoekers op. Nu ze Huberts hand beter kennen, kunnen ze mogelijk meer werken aan hem toeschrijven.

Van Eyck