The Bearer Party take the coffin of Queen Elizabeth II, from into St George's Chapel inside Windsor Castle on September 19, 2022, for the Committal Service for Britain's Queen Elizabeth II. Jonathan Brady / POOL / AFP

Windsor, 19 september 2022 – De doodskist van koningin Elizabeth II is vanmiddag met veel militair ceremonieel van Londen naar Windsor Castle gebracht. In Saint George’s Chapel, de grote kapel van dit koninklijk paleis in het Engelse stadje Windsor, werd een godsdienstige afscheidsplechtigheid gehouden. Dat gebeurde in aanwezigheid van koning Charles III, leden van de koninklijke familie van het Verenigd Koninkrijk, en honderden andere hoogwaardigheidsbekleders.

“Hier in de kapel waar zij zo vaak heeft gebeden, moeten wij denken aan iemand wier ongecompliceerde maar diepgaande christelijke geloof zoveel vruchten heeft afgeworpen”, zei de voorganger van de anglicaanse dienst, bisschop David Connor, de deken van Windsor, over Elizabeth II. “Vruchten in een leven van niet aflatende dienstbaarheid aan de natie, het Gemenebest en de wereld in het algemeen. Maar ook in vriendelijkheid, bezorgdheid en geruststellende zorg voor haar familie, vrienden en buren.”

“In een snelle en vaak onrustige wereld heeft haar kalme en waardige aanwezigheid ons vertrouwen gegeven om de toekomst met moed en hoop tegemoet te zien. Met dankbare harten staan wij stil bij deze en vele andere manieren waarop haar lange leven ons tot zegen is geweest. We bidden dat God ons genade zal geven om haar nagedachtenis te eren door haar voorbeeld te volgen”, aldus bisschop Connor.

De dienst begon met een ‘Russische Kontakion voor de Overledenen’, een oosterse hymne waarin tot Christus gebeden wordt voor de zielenrust van een overledene. Alle gezangen die klonken, waren door de koningin zelf uitgezocht.

In de dienst werden de scepter, de rijksappel (een gouden bol met een kruis erop, ten teken van Christus’ heerschappij over de wereld) en de keizerlijke staatskroon van de kist gehaald en door de deken op het hoogaltaar gelegd.

Aan het einde van de laatste hymne plaatste de koning het vaandel van de Grenadier Guards op de kist. Vlak daarna brak de opperkamerheer Andrew Parker zijn staf en legde die op de kist, waarmee gesymboliseerd werd dat zijn dienst aan de vorstin officieel ten einde was gekomen.

Tijdens het slotgebed liet men de kist in de crypte zakken. Vanavond wordt die in een besloten plechtigheid bijgezet in een speciale gedachteniskapel, waar ook de stoffelijke resten van de ouders, de zuster en de echtgenoot van koningin Elizabeth rusten.

Vanochtend vond de eigenlijke uitvaartdienst voor de Britse monarch plaats in Westminster Abbey.