Mgr. Harrie Smeets

Als alle mooie evenementen van het geloof in de buitenlucht stilvallen (Passiespelen Tegelen, Heiligdomsvaart Susteren) wat kun je dan doen als kerk in het dorp of de stad? Het antwoord van bisschop Harrie Smeets is duidelijk en inspirerend: wees er als gelovige, voor de ander en voor God. Doe goed, bid en ga naar de kerk. Dat kan iedere christen, iedere katholiek. En zo wijst de bisschop van Roermond in een leeg openlucht theater van Tegelen de weg naar de volheid van het hart.