NBV21 uitgekomen

Den Haag, 13 oktober 2021 - De Nieuwe Bijbelvertaling 2021 is uitgekomen. Het eerste exemplaar is vandaag overhandigd aan koning Willem-Alexander in de Grote Kerk in Den Haag.

De NBV21, gemaakt door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, is een volledig gereviseerde versie van de NBV uit 2004. 

Bij de feestelijke presentatie van de NBV21 in Den Haag reikte ds. Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, aan twaalf representanten van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een exemplaar uit (zie foto onder). Namens de Katholieke Kerk nam bisschop Jan Liesen van Breda het exemplaar in ontvangst.

Ten opzichte van de NBV van 2004 zijn er ongeveer 12.000 aanpassingen aangebracht. Het gaat daarbij niet om ingrijpende wijzigingen; er zijn andere accenten gelegd en nieuwe inzichten verwerkt.

Een van de opvallendste veranderingen is de terugkeer van de ‘eerbiedshoofdletter’ bij woorden die naar God verwijzen. De hoofdletters waren in 2004 geschrapt, maar dat leidde tot veel kritiek. Dus is het voortaan weer ‘Hij’, ‘U’ en ‘Hem’.

Merkwaardig is het besluit van de vertalers om twee vogels die in Leviticus en Deuteronomium worden genoemd anachronistisch te vertalen met ‘kerkuil’ en ‘monniksgier’. 

NBV 21