Nederlandse bloemen bij pausmis op Wereldouderendag

Rome, 21 juli 2021 - Komende zondag wordt in de Katholieke Kerk voor het eerst de door paus Franciscus ingestelde Mondiale Dag voor Grootouders en Ouderen gevierd.

Bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam meldt dat deze viering in Vaticaanstad een een bij­zon­der Neder­lands tintje: “de bloemen komen uit Neder­land (en enkele andere lan­den) en wor­den ge­schon­ken door de Felini Foundation van de Neder­lander Charles Lans­dorp.”

Deze Nederlands-Italiaanse stichting wil de verbin­ding tussen de gene­ra­ties wil bevor­de­ren. Zij staat onder meer achter de Groot­ou­der­dag, die sinds enkele jaren op 2 ok­to­ber, feestdag van de Heilige Engelbe­waarders, wordt gevierd. 

De bloemen wor­den gebruikt voor de versiering van het pauselijk hoofaltaar in de Sint-Pietersbasiliek boven het Graf van Petrus. De pontificale mis begint daar om 10.00 uur en zal rechtstreeks door de Vaticaanse media worden uitgezonden. Tijdens de viering zullen er bloemen wor­den uitge­deeld aan de aanwe­zige ouderen.