Holenklooster van Kiev

Kiev, 1 maart 2022 - De Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat Moskou eist van Vladimir Poetin een onmiddellijke stopzetting van de “broederoorlog”. In een verklaring die gisteren werd vrijgegeven, bevestigde de Heilige Synode van deze kerk opnieuw de “staatssoevereiniteit en territoriale integriteit” van Oekraïne. Ook heeft zij een beroep gedaan op patriarch Kirill van Moskou. Die zou van het Kremlin moeten eisen dat de vijandelijkheden onmiddellijk worden gestaakt.

“Met droefheid en pijn beleven wij de oorlog die ons Oekraïense vaderland is binnengedrongen”, aldus de verklaring, volgens het Duitse persagentschap KNA.

“Het algemene alarm voor kernwapens doet vragen rijzen over het toekomstige bestaan van de mensheid en de wereld als geheel”, waarschuwde de kerkleiding, verwijzend naar Poetins dreigement.

De Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat Moskou is een kerkgenootschap in Oekraïne dat als pro-Russisch wordt omschreven. Het is daarom opmerkelijk dat deze kerk weigert mee te werken aan de propaganda van het Kremlin.

De kerkleiding doet een dringend beroep op Kirill, die als haar hoogste geestelijke wordt beschouwd. “Wij vragen u onze gebeden voor het lankmoedige Oekraïense volk te vermeerderen, uw hogepriesterlijk woord te spreken opdat het broederlijk bloedvergieten op Oekraïense bodem ophoudt, en de leiders van de Russische Federatie op te roepen de vijandelijkheden, die reeds dreigen te escaleren in een wereldoorlog, onmiddellijk te staken.”

De kerk richt zich ook tot de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en president Poetin: “Namens de miljoenen leden tellende gemeenschap van de Oekraïense orthodoxe kerk vragen wij u alles in het werk te stellen om een einde te maken aan de zonde van de gewapende confrontatie tussen onze twee broederlijke volkeren en een begin te maken met het proces van onderhandelingen”, aldus de oproep. “Als het bloedvergieten onverminderd doorgaat, kan de kloof tussen onze volken voor altijd blijven bestaan.”

De kerk verzekert verder de bevolking van Oekraïne van haar steun. Kerkgebouwen en kloosters worden geopend voor vluchtelingen en slachtoffers. Zij spreekt ook de hoop uit dat “de rede zal zegevieren en deze oorlog spoedig zal eindigen”. Mensen moeten elkaar helpen en zich niet laten “provoceren” tot vijandelijkheden.

Ongeveer 60 procent van de meer dan 41 miljoen Oekraïners belijdt het orthodoxe geloof. Zij behoren echter tot verschillende genootschappen die met elkaar in een staat van schisma verkeren, waaronder de Oekraïens-Orthodoxe Kerk van het Patriarchaat Moskou, onder leiding van metropoliet Onufriy; en de Orthodoxe Kerk van Oekraïne, onder leiding van metropoliet Epifaniy.