Wenen (DPA/Kathpress/ANP) 11 december 2020 - Een Oostenrijks verbod op het bieden van hulp bij het sterven druist in tegen de grondwet. Zo luidt vandaag het oordeel van het constitutioneel hof van het van oudsher rooms-katholieke Alpenland. Hulp bij zelfdoding moet zodoende weer wettelijk worden toegestaan in Oostenrijk.

Iemand doden op diens verzoek blijft wel strafbaar, benadrukte de hoogste gerechtelijke instantie van het land. Meerdere burgers hadden de rechters gevraagd om een streep te zetten door de huidige wetgeving omtrent stervenshulp. Onder hen is een 56-jarige man, die vanwege de spierziekte multiple sclerose aan zijn bed is gekluisterd en zonder hulp geen eind aan zijn lijden kan maken. Een andere eiser was een arts die in dergelijke gevallen hulp wil kunnen bieden zonder strafvervolging te riskeren.

Het huidige verbod op stervenshulp is volgens het constitutioneel hof (Verfassungsgerichtshof) in strijd met het recht op zelfbeschikking. De opperrechters oordeelden dat iemands beslissing om uit eigen vrije wil te sterven, moet worden gerespecteerd. Voorzitter Christoph Grabenwarter erkende daarbij dat zo'n besluit afhankelijk kan zijn van externe factoren zoals iemands economische omstandigheden en hoe goed er voor iemand wordt gezorgd. Wet- en regelgeving moet er daarom in voorzien dat patiënten voldoende worden ondersteund, zei Grabenwarter.

De Oostenrijkse Gemeenschap voor een Humaan Levenseinde, een lobbygroep die zich inspant voor het recht op stervenshulp, reageerde opgetogen op de uitspraak. “Sterven op eigen besluit is vandaag een mensenrecht geworden in Oostenrijk”, liet de groep weten in een verklaring.

De rooms-katholieke bisschoppen van Oostenrijk reageerden juist ontsteld op het oordeel. Zij waarschuwen dat de uitspraak ervoor kan zorgen ouderen en zieken onder druk komen te staan om hun levens te beëindigen. “Mensen die zeggen dat ze willen sterven, zitten in een existentiële crisis omdat ze ziek zijn of omdat ze levensmoe zijn geworden”, aldus aartsbisschop Franz Lackner van Salzburg, voorzitter van de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie. “Ze hebben geen hulp bij suïcide nodig, maar een menselijke aanraking, pijnbeheersing, zorg en ondersteuning.”

Met de opheffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding vreest de Katholieke Gezinsbond Oostenrijk (KFÖ) voor het hellend vlak. “Hiermee wordt het einde van het leven tastbaar", waarschuwde KFÖ-voorzitter Alfred Trendl. Het verbaast hem dat het in overeenstemming is met de grondwet om het menselijk leven op deze manier in her gedrang te laten komen. Het is nu aan de maatschappij zelf om "alles in het werk te stellen om de te verwachten grote druk op oude, gehandicapte of terminaal zieke mensen tegen te gaan”.