Münster, 25 maart 2021 - Elisabeth Kötter en Andrea Voß-Frick uit Münster, oprichtsters van Maria 2.0, hebben besloten zich te laten uitschrijven als lid van de Katholieke Kerk. Na alle bemoeienissen van “de heren uit Rome”, is voor hen nu de maat vol.

Maria 2.0 is een Duitse protestbeweging die eist dat vrouwen toegang krijgen tot alle graden van het wijdingssacrament in de Katholieke Kerk en dat het verplichte priestercelibaat wordt afgeschaft.

Kötter en Andrea Voß-Frick geven aan dat ze wel “katholiek’ willen blijven, maar dat ze geen lid meer willen zijn van “het publiekrechtelijke instituut Rooms-Katholieke Kerk”. Hun uittreding gaat volgende maand in, zei Voß-Frick donderdag tegen de Evangelische Pressedienst.

De beide vrouwen zijn naar eigen zeggen tot het inzicht gekomen dat het onmogelijk is om van binnenuit de hiërarchieën en machtsstructuren in de Katholieke Kerk te veranderen. Ze zagen dat wanneer hervormingsgezinde katholieken zich openlijk uitspraken, er felle weerstand van gezagsdragers kwam of een veto uit Rome. Ook de berichten over seksuele geweld van priesters hebben Kötter en Andrea Voß-Frick zover gebracht dat ze niets meer met het instituut te maken willen hebben, alsook de Vaticaanse interventies in het proces van de Synodale Weg in de Duitse kerk en het recente verbod van de pauselijke Congregatie voor de Geloofsleer van Rome op de zegening van homoseksuele paren.

Elisabeth Kötter zegt dat ze het voor haar eigen geweten niet meer kon verantwoorden, om lid van de Rooms-Katholieke Kerk te blijven. Daarmee wil ze niet beweren “dat de mensen die in de kerk blijven, het verkeerde doen”. Maar voor haar is het nu genoeg. Over degenen die deel blijven uitmaken van het systeem zegt ze dat die zich schuldig maken aan “medeplichtigheid”.

Kötter en Voß-Frick willen echter wel betrokken blijven bij hun thuisparochie in Münster en bijdragen aan de interreligieuze dialoog in de regio. De twee vrouwen zullen ook deel blijven uitmaken van Maria 2.0. “Wij blijven de Kerk”, voegen ze eraan toe.

Maria 2.0 organiseerde in mei 2019 een zogenaamde kerkstaking. Katholieke vrouwen in enkele honderden plaatsen reageerden op de oproep en legden waar ze konden het kerkelijk leven stil. Tijdens een tweede actieweek van Maria 2.0 in september 2019 werden geen stakingen gehouden. In plaats daarvan waren er discussies, menselijke ketenen, kerkdiensten en andere evenementen.

In Duitsland bestaat ook een tegenbeweging van Maria 2.0. Die heet Maria 1.0. Deze bestaat uit vrouwen die “net als Maria van de Katholieke Kerk houden”. “Daarom zien wij onszelf als een pro-beweging voor de katholieke doctrine, het celibaat, de katholieke seksuele doctrine, de traditionele priesterwijding, de verwerking van het wangedrag in de kerk, een genoegdoening voor zover mogelijk leed en voor boetedoening”, luidt het.