Sr Vassa

Wenen, 24 maart 2022 – Morgen zal paus Franciscus zowel Oekraïne als Rusland toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. De Amerikaanse non en theoloog Vassa Larin erkent dat als een vredelievend gebaar, toch heeft zij er moeite mee, omdat de orthodoxie het rooms-katholieke dogma van de Onbevlekte Ontvangenis niet erkent.

Zr. Vassa Larin is een Russisch-orthodoxe religieuze en doceert liturgiestudies aan de Universiteit van Wenen. Zij behoort tot de Russisch-Orthodoxe Kerk buiten Rusland (RPTZ), een semiautonome kerk die valt onder het Patriarchaat van Moskou.

De zuster, geboren in 1970 in de staat New York, is in Amerika bekend van het YouTube-kanaal Coffee with Sr. Vassa, waarin zij op een laagdrempelige wijze actuele kwesties in kerk en wereld bespreekt.

Zuster Vassa hekelt de bijdrage die patriarch Kirill van Moskou levert aan de Russische oorlogspropaganda. Ze bestempelt die als een verschrikking. Net als Poetin promoot de patriarch de leer van de Russkii Mir (‘Russische wereld’), de ideologie om alle Russischtaligen te verenigen onder één noemer. Voor de ecclesiologie (theologische kerkvisie) van Kirill heeft de Amerikaanse geen goed woord over, omdat hij etnische afkomst als criterium voor kerkelijk lidmaatschap ziet. Dat is volgens haar onchristelijk, ook al proberen patriarch Kirill en president Poetin zich achter een christelijke taal te verschuilen en zichzelf voor te stellen als verdediger van de traditionele christelijke waarden.

De Kerk is een mysterie van eenheid, gefundeerd op de eenheid van het Lichaam van Christus, aldus zr. Vassa Het behoort juist tot de opdracht van het christendom om zich te richten tot alle volkeren, en niet tot slechts één, uitverkoren volk van één bloedlijn. Zij betreurt het dat de Russisch-orthodoxe Kerk in deze val is getrapt, waardoor haar boodschap van ondergeschikt belang is geworden.

De orthodoxe godgeleerde en expert in de Byzantijnse liturgietraditie vertelt tegenover het Amerikaanse persagentschap CNS dat zij grote bewondering heeft voor paus Franciscus. Toch heeft zij twee fundamentele bedenkingen bij zijn voornemen om Rusland en Oekraïne toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. Allereerst is er het feit dat beide volkeren hierbij zelf maar weinig inspraak hebben gehad. Haar tweede bezwaar is dat het een toewijding betreft aan het Onbevlekte Hart van Maria. De meeste orthodoxen verwerpen het rooms-katholieke dogma van de Onbevlekte Ontvangenis als onnodig en onjuist. Omdat de orthodoxie de voorouderlijke zonde niet ziet als een erfenis van schuld of een smet, is er geen reden voor de wonderbaarlijke verwijdering van een van beide. Niettemin is de orthodoxe traditie van mening dat de Moeder Gods gedurende haar hele aardse leven vrij van persoonlijke zonde is gebleven.

bronnen: Kerknet/CNS/YouTube