Brussel, 3 oktober 2023 - In België komt er een parlementaire enquête naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heeft een meerderheid in de Kamer van volksvertegenwoordigers besloten naar aanleiding van de tv-serie Godvergeten (VRT Canvas), waarin slachtoffers van kindermisbruik hun verhaal doen.

In het onderzoek zullen de slachtoffers centraal staan. “Zij zullen hun zeg mogen doen en wij zullen zoveel tijd nemen als nodig is”, zegt fractieleider Servais Verherstraeten van de christendemocratische partij CD&V tegen de VRT.

De onderzoekscommissie zal samenwerken met de Hoge Raad voor Justitie. De enquête zou eind deze maand al van start kunnen gaan.

VerantwoordHet misbruik in de kerk werd twaalf jaar geleden ook al onderzocht. De aanbevelingen die de Kamercommissie toen deed, zullen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Ook wordt bekeken in hoeverre de kerk verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het misbruik.

In België ontstond in de afgelopen maand commotie naar aanleiding van de documentaireserie van vier afleveringen. Honderdduizenden mensen keken ernaar. De expliciete persoonlijke getuigenissen in de documentaire van slachtoffers leidden tot woede, afschuw en verdriet en mensen lieten zich uitschrijven als katholiek. 

Een van de slachtoffers die aan het woord komen, is een neef van oud-bisschop Roger Vangheluwe van Brugge. In 2010 werd het misbruik al bekend, maar het Vaticaan zwijgt er nog steeds erover. De Antwerpse bisschop Johan Bonny heeft Vangheluwe opgeroepen zich door de paus uit de clericale staat te laten verwijderen.

Ook gaan er stemmen op om de financiering van de kerk door de overheid opnieuw te bekijken. In België is de vervlechting van kerk en staat terug te zien in de financiën. Het ministerie van Justitie betaalt de lonen en pensioenen van priesters en draait op voor het onderhoud van kerken en gebouwen.