Pastoraat

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprek 09.45 - 10.00 uur
Eucharistieviering 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst.
- De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
- Per viering kunnen er maximaal 2 namen worden aangevraagd.
- Uiterlijk 2 weken voor de uitzenddatum moeten de intenties bij het Pastoraat bekend zijn (zie onderstaand overzicht 'komende vieringen').
- Er zijn géén intentiemogelijkheden voor vieringen vanuit het buitenland en/of op Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart,  Pinksteren, Maria ten Hemelopneming en Kerstmis), tenzij anders vermeld in onderstaand overzicht.

Maileucharistieviering@kro-ncrv.nl
Adres: KRO-NCRV, Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

De aanvragen worden niet bevestigd. Er wordt alleen contact opgenomen indien er onduidelijkheden zijn omtrent uw aanvraag. 

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-.
- U gelieve uw bijdrage(n) over te maken uw schriftelijke verzoek.
- Rekeningnummer intentiegelden en giften (o.v.v. 'intentie' of 'gift'):
NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling RK Mediapastoraat te Hilversum.
- Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
- ANBI-status Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum:
Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, RSIN: 002609411.

Tolk gebarentaal
Vanaf het begin van de coronacrisis is bij de reguliere eucharistievieringen op tv een tolk gebarentaal ingezet. Met deze tijdelijke service is gehoor gegeven aan het verzoek van het Katholieke Dovenpastoraat, dat in die periode geen eigen vieringen kon verzorgen. De inzet van de tolk gebarentaal werd door velen, doof en horend, als positief ervaren. Daarom is besloten om na de coronacrisis hiermee door te gaan tot Kerstmis 2022. Het is echter niet gelukt hiervan een blijvende voorziening te maken. Hopelijk kan in de toekomst de draad weer worden opgepakt.
U kunt contact opnemen met het Dovenpastoraat door te mailen naar: contact@doofenkatholiek.nl 

Fotografie:
(c)Kerkfotografie

Komende eucharistievieringen

Zondag 2 april 2023 (geen intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
Palmzondag
St. Joriskerk te Eindhoven
Celebrant: pastoor René Wilmink

Zaterdag 8 april (geen intentie-aanvragen meer mogelijk)
Paaswake (23.15 - 00.45 uur)
Broederenkerk te Deventer
Celebrant: pastoor Gauthier de Bekker

1e Paasdag, 9 april (geen intentie-aanvragen mogelijk)
10.00 - 12.00 uur (Eurovisie)
Hoogmis vanuit de St. Pietersbasiliek te Rome
Aansluitend:
12.00 - 12.25
Urbi et orbi
12.25 - 13.00 uur
Pasen in Rome met Stephan Sanders

Zondag 16 april 2023 (deadline intentie-aanvragen 2 april 2023)
10.00 - 11.00 uur
2e Zondag van Pasen
OLV van Lourdeskerk te Bergen op Zoom
Celebrant: pastoor Paul Verbeek

Zondag 23 april 2023 (deadline intentie-aanvragen 9 april 2023)
10.00 - 11.00 uur
3e Zondag van Pasen
H. Hartkerk te Roermond
Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Zondag 30 april 2023 (geen intentie-aanvragen mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
4e Zondag van Pasen
Lourdesgrot te Lourdes
Hoofdcelebrant: kardinaal Wim Eijk

Zondag 7 mei 2023 (deadline intentie-aanvragen 23 april 2023)
10.00 - 11.00 uur
5e Zondag van Pasen
Sint Agathakerk te Lisse
Celebrant: pastoor Bouke Bosma

Zondag 14 mei 2023 (deadline intentie-aanvragen 30 april 2023)
10.00 - 11.00 uur
6e Zondag van Pasen
St. Franciscusbasiliek te Bolsward
Celebrant: pastoor Arjen Bultsma

Donderdag 18 mei 2023 (geen intentie-aanvragen mogelijk)
11.00 - 12.00 uur (Eurovisie)
Hemelvaartsdag

Kerk van Sant'Eusebio teCastel San Pietro, Ticino, Zwitserland

Zondag 21 mei 2023 (deadline intentie-aanvragen 7 mei 2023)
10.00 - 11.00 uur
7e Zondag van Pasen
St. Martinuskerk te Sneek
Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 28 mei 2023 (geen intentie-aanvragen mogelijk)
11.00 - 12.00 uur (Eurovisie)
Hoogfeest van Pinksteren
Sint-Baafskathedraal te Gent België
Hoofdcelebrant: mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent

Zondag 4 juni 2023 (deadline intentie-aanvragen 21 mei 2023)
10.00 - 11.00 uur
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
OLV van Lourdeskerk te Bergen op Zoom
Celebrant: pastoor Paul Verbeek

Zondag 11 juni 2023 (deadline intentie-aanvragen 28 mei 2023)
10.00 - 11.00 uur
Sacramentsdag
Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam
​​​​​​​Celebrant: deken Eric Fennis

Zondag 18 juni maart 2023 (deadline intentie-aanvragen 4 juni 2023)
10.00 - 11.00 uur
11e Zondag dhj (a)
H. Hart van Jezus kerk te Roermond
Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Zondag 25 juni 2023 (deadline intentie-aanvragen 11 juni 2023)
10.00 - 11.00 uur
12e Zondag dhj (a)
Sint Agathakerk te Lisse
Celebrant: pastoor Bouke Bosma

Zondag 2 juli 2023 (deadline intentie-aanvragen 18 juni 2023)
10.00 - 11.00 uur
13e Zondag dhj (a)
Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem
Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 9 juli 2023 (deadline intentie-aanvragen 25 juni 2023)
10.00 - 11.00 uur
14e Zondag dhj (a)
St. Lambertusbasiliek te Hengelo
Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Zondag 16 juli 2023 (deadline intentie-aanvragen 2 juli 2023)
10.00 - 11.00 uur
15e Zondag dhj (a)
St. Joriskerk te Eindhoven
Celebrant: pastoor René Wilmink

Zondag 23 juli 2023 (deadline intentie-aanvragen 9 juli 2023)
10.00 - 11.00 uur
16e Zondag dhj (a)
Heilig Hart van Jezus kerk te Roermond
Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Zondag 30 juli 2023 (deadline intentie-aanvragen 16 juli 2023)
10.00 - 11.00 uur
17e Zondag dhj (a)
Sint Martinuskerk te Sneek
Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud.