Pastoraat

De eucharistievieringen zullen ook tijdens de lockdown worden uitgezonden.

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur
Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst. De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
Per aanvraag kunnen er maximaal 2 namen worden opgegeven per viering.

De intenties dienen uiterlijk 2 weken voor het uitzenden van een eucharistieviering bij het Pastoraat bekend te zijn. In onderstaand 'Overzicht vieringen' staat per datum de deadline vermeld.
Het is niet mogelijk intenties op te geven voor vieringen vanuit het buitenland en op de Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming).
Mail: eucharistieviering@kro-ncrv.nl
Adres: KRO Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. U gelieve uw bijdrage(n) over te maken uw schriftelijke verzoek. Intentiegelden (o.v.v. intentienaam en -datum) en giften kunt u overmaken op
rekeningnummer NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum.
Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
De Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum heeft een ANBI-status.

Tolk gebarentaal
Bij de reguliere eucharistievieringen op tv wordt een tolk gebarentaal ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het Katholiek dovenpastoraat.

Overzicht uitzendingen

Zondag 10 januari 2021 (geen intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
Doop van de Heer (b)
Sint Maartenkerk, Maartensdijk
Celebrant: pastoor Mauricio Meneses

Zondag 17 januari 2021 (geen intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
2e Zondag door het jaar (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert Schnell

Zondag 24 januari 2021 (deadline intentie-aanvragen 10 januari 2021)
10.00 - 11.00 uur
3e Zondag door het jaar (b)
Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf
Celebrant: pastoor Harry Notermans

Zondag 31 januari 2021 (deadline intentie-aanvragen 17 januari 2021)
10.00 - 11.00 uur
4e Zondag door het jaar (b)
Sint-Janskathedraal, Den Bosch
Celebrant: pastoor Vincent Blom

Zondag 7 februari 2021 (deadline intentie-aanvragen 24 januari 2021)
10.00 - 11.00 uur
5e Zondag door het jaar (b)
Sint Lambertusbasiliek, Hengelo
Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Zondag 14 februari 2021 (deadline intentie-aanvragen 31 januari 2021)
10.00 - 11.00 uur
6e Zondag door het jaar (b)
St. Martinuskerk, Sneek
Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 21 februari 2021 (deadline intentie-aanvragen 7 februari 2021)
10.00 - 11.00 uur
1e Zondag Veertigdagentijd (b)
Sint Bavo kathedraal, Haarlem
Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 28 februari 2021 (deadline intentie-aanvragen 14 februari 2021)
10.00 - 11.00 uur
2e Zondag Veertigdagentijd (b)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk
Celebrant: pastoor Wim Bakker

Zondag 7 maart 2021 (deadline intentie-aanvragen 21 februari 2021)
10.00 - 11.00 uur
3e Zondag Veertigdagentijd (b)
Sint-Janskathedraal, Den Bosch
Celebrant: pastoor Vincent Blom

Zondag 14 maart 2021 (deadline intentie-aanvragen 28 februari 2021)
10.00 - 11.00 uur
4e Zondag Veertigdagentijd (b)
Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam
Celebrant: pastoor Eric Fennis

Zondag 21 maart 2021 (deadline intentie-aanvragen 7 maart 2021)
10.00 - 11.00 uur
5e Zondag Veertigdagentijd (b)
H. Gerardus Majella kerk, Emmen

Zondag 28 maart 2021 (deadline intentie-aanvragen 14 maart 2021)
10.00 - 11.00 uur
Palmzondag (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert Schnell

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud.

Fotografie:
(c)Kerkfotografie