Pastoraat

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprek 09.45 - 10.00 uur
Eucharistieviering 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst.
- De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
- Per viering kunnen er maximaal 2 namen worden aangevraagd.
- Uiterlijk 2 weken voor de uitzenddatum moeten de intenties bij het Pastoraat bekend zijn (zie onderstaand overzicht 'komende vieringen').
- Er zijn géén intentiemogelijkheden voor vieringen vanuit het buitenland en/of op Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart,  Pinksteren, Maria ten Hemelopneming en Kerstmis), tenzij anders vermeld in onderstaand overzicht.

Maileucharistieviering@kro-ncrv.nl
Adres: KRO-NCRV, Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

De aanvragen worden niet bevestigd. Er wordt alleen contact opgenomen indien er onduidelijkheden zijn omtrent uw aanvraag. 

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-.
- U gelieve uw bijdrage(n) over te maken uw schriftelijke verzoek.
- Rekeningnummer intentiegelden en giften (o.v.v. 'intentie' of 'gift'):
NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling RK Mediapastoraat te Hilversum.
- Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
- ANBI-status Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum:
Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, RSIN: 002609411.

Tolk gebarentaal
Vanaf het begin van de coronacrisis is bij de reguliere eucharistievieringen op tv een tolk gebarentaal ingezet. Met deze tijdelijke service is gehoor gegeven aan het verzoek van het Katholieke Dovenpastoraat, dat in die periode geen eigen vieringen kon verzorgen. De inzet van de tolk gebarentaal werd door velen, doof en horend, als positief ervaren. Daarom is besloten om na de coronacrisis hiermee door te gaan tot Kerstmis 2022. Het is echter niet gelukt hiervan een blijvende voorziening te maken. Hopelijk kan in de toekomst de draad weer worden opgepakt.
U kunt contact opnemen met het Dovenpastoraat door te mailen naar: contact@doofenkatholiek.nl 

Fotografie:
(c)Kerkfotografie

Komende eucharistievieringen

Zondag 24 september 2023 (deadline intentie-aanvragen 10 september 2023)
10.00 - 11.00 uur
25e Zondag dhj (a)
OLV van Lourdeskerk te Bergen op Zoom
Celebrant: pastoor Paul Verbeek

Zondag 1 oktober 2023 (deadline intentie-aanvragen 17 september 2023)
10.00 - 11.00 uur
26e Zondag dhj (a)
Sint Willibrordusbasiliek te Hulst
Celebrant: pastoor Wiel Wiertz

Zondag 8 oktober 2023 (deadline intentie-aanvragen 24 september 2023)
10.00 - 11.00 uur
27e Zondag dhj (a)
H. Petruskerk te Roelofarendsveen
Celebrant: pastoor Jack Glas

Zondag 15 oktober 2023 (deadline intentie-aanvragen 1 oktober 2023)
10.00 - 11.00 uur
28e Zondag dhj (a)
St. Joriskerk te Eindhoven
Celebrant: pastoor René Wilmink

Zondag 22 oktober 2023 (deadline intentie-aanvragen 8 oktober 2023)
10.00 - 11.00 uur
29e Zondag dhj (a)
Broederenkerk te Deventer
Celebrant: pastoor Ronald Cornelissen

Zondag 29 oktober 2023 (deadline intentie-aanvragen 15 oktober 2023)
10.00 - 11.00 uur
30e Zondag dhj (a)
Heilig Hart van Jezuskerk te Roermond
Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Woensdag 1 november (géén intentie-aanvragen mogelijk)
11.00 - 12.00 uur (Eurovisie)
Hoogfeest van Allerheiligen

Zondag 5 november 2023 (géén intentie-aanvragen mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
31e Zondag dhj (a)
Friezenkerk te Rome
Celebrant: rector Antoine Bodar

Zondag 12 november 2023 (deadline intentie-aanvragen 29 oktober 2023)
10.00 - 11.00 uur
32e Zondag dhj (a)
Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem
Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 19 november 2023 (deadline intentie-aanvragen 5 november 2023)
10.00 - 11.00 uur
33e Zondag dhj (a)
Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam
Celebrant: deken Eric Fennis

Zondag 26 november 2023 (deadline intentie-aanvragen 12 november 2023)
10.00 - 11.00 uur
Hoogfeest van Christus Koning
Sint Agathakerk te Lisse
Celebrant: pastoor Bouke Bosma

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud