Pastoraat

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur
Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst. De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
Per aanvraag kunnen er maximaal 2 namen worden opgegeven per viering.
De aanvragen worden niet bevestigd. Er wordt alleen contact met u opgenomen indien er
 onduidelijkheden zijn omtrent uw aanvraag. 

De intenties dienen uiterlijk 2 weken voor het uitzenden van een eucharistieviering bij het Pastoraat bekend te zijn. In onderstaand overzicht 'komende vieringen' staat per datum de deadline vermeld.
Het is niet mogelijk intenties op te geven voor vieringen vanuit het buitenland en op de Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming en Kerstmis).
Mail: eucharistieviering@kro-ncrv.nl
Adres: KRO Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. U gelieve uw bijdrage(n) over te maken uw schriftelijke verzoek. Intentiegelden (o.v.v. intentienaam en -datum) en giften kunt u overmaken op
rekeningnummer NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum.
Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
De Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum heeft een ANBI-status: Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, RSIN: 002609411.

Tolk gebarentaal
Bij de reguliere eucharistievieringen op tv wordt een tolk gebarentaal ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het Katholiek dovenpastoraat.
U kunt contact opnemen met het Dovenpastoraat door te mailen naar: contact@doofenkatholiek.nl 

Fotografie:
(c)Kerkfotografie

Komende eucharistievieringen

Zondag 11 december 2022 (géén intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
3e Zondag van de Advent (a)
OLV van Lourdes te Bergen op Zoom
Celebrant: pastoor Paul Verbeek

Zondag 18 december 2022 (géén intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
4e Zondag van de Advent (a)
H. Bonifatiuskerk te Rijswijk
Celebrant: pastoor Wim Bakker

Zaterdag 24 december 2022 (géén intentie-aanvragen meer mogelijk)
Kerstnachtmis
23.30 - 01.00 uur
St. Martinuskerk te Sneek
Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 25 december 2022 (géén intentie-aanvragen mogelijk)
1e Kerstdag
11.00 - 12.00 uur
Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem
Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Aansluitend om 12.00 uur het Urbi et Orbi vanuit Rome

2023

Zondag 1 januari 2023 (deadline intentie-aanvragen 18 december 2022)
Nieuwjaarsdag
10.00 - 11.00 uur
Sint Maartenskerk te Maartensdijk
Celebrant: pastoor Mauricio Meneses

Zondag 8 januari 2023 (deadline intentie-aanvragen 1 januari 2023)
Driekoningen
H. Petruskerk te Roelofarendsveen
Celebrant: pastoor Jack Glas

Zondag 15 januari 2023 (deadline intentie-aanvragen 1 januari 2023)
2e Zondag dhj (a)
St. Joriskerk te Eindhoven
Celebrant: pastoor René Wilmink

Zondag 22 januari 2023 (deadline intentie-aanvragen 8 januari 2023)
3e Zondag dhj (a)
Mozes en Aäronkerk te Amsterdam
Hoofdcelebrant: Mgr. Jan Hendriks

Zondag 29 januari 2023 (deadline intentie-aanvragen 15 januari 2023)
4e Zondag dhj (a)
St. Franciscusbasiliek te Bolsward
Celebrant: pastoor Arjen Bultsma

Zondag 5 februari 2023 (deadline intentie-aanvragen 22 januari 2023)
5e Zondag dhj (a)
Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem
Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 12 februari 2023 (deadline intentie-aanvragen 29 januari 2023)
6e Zondag dhj (a)
Lambertusbasiliek te Hengelo
Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Zondag 19 februari 2023 (deadline intentie-aanvragen 5 februari 2023)
7e Zondag dhj (a)
Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam
Celebrant: pastoor Eric Fennis

Zondag 26 februari 2023 (deadline intentie-aanvragen 12 februari 2023)
1e Zondag Veertigdagentijd
St. Joriskerk te Eindhoven
Celebrant: pastoor René Wilmink

Zondag 5 maart 2023 (deadline intentie-aanvragen 19 februari 2023)
2e Zondag Veertigdagentijd
OLV van Lourdeskerk te Bergen op Zoom
Celebrant: pastoor Paul Verbeek

Zondag 12 maart 2023 (deadline intentie-aanvragen 26 februari 2023)
3e Zondag Veertigdagentijd
Broederenkerk te Deventer
Celebrant: pastoor Ronald Cornelissen

Zondag 19 maart 2023 (deadline intentie-aanvragen 5 maart 2023)
4e Zondag Veertigdagentijd
H. Hartkerk te Roermond
Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Zondag 26 maart 2023 (deadline intentie-aanvragen 12 maart 2023)
5e Zondag Veertigdagentijd
Sint Agathakerk te Lisse
Celebrant: pastoor Bouke Bosma

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud.