Pastoraat

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur
Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst. De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
Per aanvraag kunnen er maximaal 2 namen worden opgegeven per viering.

De intenties dienen uiterlijk 2 weken voor het uitzenden van een eucharistieviering bij het Pastoraat bekend te zijn. In onderstaand overzicht 'komende vieringen' staat per datum de deadline vermeld.
Het is niet mogelijk intenties op te geven voor vieringen vanuit het buitenland en op de Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming en Kerstmis).
Mail: eucharistieviering@kro-ncrv.nl
Adres: KRO Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. U gelieve uw bijdrage(n) over te maken uw schriftelijke verzoek. Intentiegelden (o.v.v. intentienaam en -datum) en giften kunt u overmaken op
rekeningnummer NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum.
Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
De Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum heeft een ANBI-status: Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, RSIN: 002609411.

Tolk gebarentaal
Bij de reguliere eucharistievieringen op tv wordt een tolk gebarentaal ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het Katholiek dovenpastoraat.
U kunt contact opnemen met het Dovenpastoraat door te mailen naar: contact@doofenkatholiek.nl 

Fotografie:
(c)Kerkfotografie

Komende eucharistievieringen

Zondag 26 juni 2022 (geen intentie-aanvragen mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
13e Zondag door het jaar (c)
Kerk der Friezen, Rome
Celebrant: rector Antoine Bodar

Zondag 3 juli 2022 (geen intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur

14e Zondag door het jaar (c)
St. Lambertusbasiliek te Hengelo
Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Zondag 10 juli 2022 (deadline intentie-aanvragen 26 juni 2022)
10.00 - 11.00 uur

15e Zondag door het jaar (c)
St. Jozefkerk te Waubach-Landgraaf
Celebrant: pastoor Harry Notermans

Zondag 17 juli 2022 (deadline intentie-aanvragen 3 juli 2022)
10.00 - 11.00 uur

16e Zondag door het jaar (c)
Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam
Celebrant: pastoor Eric Fennis

Zondag 24 juli 2022 (deadline intentie-aanvragen 10 juli 2022)
10.00 - 11.00 uur

17e Zondag door het jaar (c)
Sint-Janskathedraal te Den Bosch
Celebrant: plebaan Vincent Blom

Zondag 31 juli 2022 (deadline intentie-aanvragen 17 juli 2022)
10.00 - 11.00 uur

18e Zondag door het jaar (c)
St. Martinuskerk te Sneek
Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 7 augustus 2022 (deadline intentie-aanvragen 24 juli 2022)
10.00 - 11.00 uur

19e Zondag door het jaar (c)
O.L.V. van Lourdeskerk te Bergen op Zoom
Celebrant: pastoor Paul Verbeek

Zondag 14 augustus 2022 (deadline intentie-aanvragen 31 juli 2022)
10.00 - 11.00 uur
20e Zondag door het jaar (c)
Sint Franciscusbasiliek te Bolsward
Celebrant: pastoor Arjen Bultsma

Maandag 15 augustus 2022, Eurovisieviering (géén intentie-aanvragen mogelijk)
11.00 - 12.00 uur
Maria Tenhemelopneming (c)

Zondag 21 augustus 2022 (deadline intentie-aanvragen 7 augustus 2022)
10.00 - 11.00 uur

21e Zondag door het jaar (c)
St. Lambertusbasiliek te Hengelo
Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Zondag 28 augustus 2022 (deadline intentie-aanvragen 14 augustus 2022)
10.00 - 11.00 uur
Heiligdomsvaart Susteren

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud.