Pastoraat

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur
Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst. De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
Per aanvraag kunnen er maximaal 2 namen worden opgegeven per viering.

De intenties dienen uiterlijk 2 weken voor het uitzenden van een eucharistieviering bij het Pastoraat bekend te zijn. In onderstaand 'Overzicht vieringen' staat per datum de deadline vermeld.
Het is niet mogelijk intenties op te geven voor vieringen vanuit het buitenland en op de Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming en Kerstmis).
Mail: eucharistieviering@kro-ncrv.nl
Adres: KRO Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. U gelieve uw bijdrage(n) over te maken uw schriftelijke verzoek. Intentiegelden (o.v.v. intentienaam en -datum) en giften kunt u overmaken op
rekeningnummer NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum.
Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
De Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum heeft een ANBI-status: Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, RSIN: 002609411.

Tolk gebarentaal
Bij de reguliere eucharistievieringen op tv wordt een tolk gebarentaal ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het Katholiek dovenpastoraat.
U kunt contact opnemen met het Dovenpastoraat door te mailen naar: contact@doofenkatholiek.nl 

Fotografie:
(c)Kerkfotografie

Komende uitzendingen

Zondag 5 september 2021 (geen intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
23e Zondag door het jaar (b)
H. Gerardus Majella kerk  ​te Emmen
Celebrant: pastoor Peter Stiekema

Zondag 12 september 2021 (géén intentie-aanvragen mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
24e Zondag door het jaar (b)
Lourdes, Frankrijk
Hoofdcelebrant: mgr. Herman Woorts

Zondag 19 september 2021 (deadline intentie-aanvragen 5 september 2021)
10.00 - 11.00 uur
25e Zondag door het jaar (b)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk
Celebrant: pastoor Wim Bakker

Zondag 26 september 2021 (deadline intentie-aanvragen 12 september 2021)
10.00 - 11.00 uur
26e Zondag door het jaar (b)
H. Willibrordusbasiliek ​te Hulst
Celebrant: pastoor Wiel Wiertz

Zondag 3 oktober 2021
Geen eucharistieviering ivm aangepast schema jubileum NPO

Zondag 10 oktober 2021 (deadline intentie-aanvragen 26 september 2021)
10.00 - 11.00 uur
28e Zondag door het jaar (b)
Sint-Janskathedraal te Den Bosch
Celebrant: plebaan Vincent Blom

Zondag 17 oktober 2021 (deadline intentie-aanvragen 3 oktober 2021)
10.00 - 11.00 uur
29e Zondag door het jaar (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert Schnell

Zondag 24 oktober 2021 (deadline intentie-aanvragen 10 oktober 2021)
10.00 - 11.00 uur
30e Zondag door het jaar (b)
Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam
Celebrant: pastoor Eric Fennis

Zondag 31 oktober 2021 (géén intentie-aanvragen mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
31e Zondag door het jaar (b)
Kerk der Friezen, Rome
Celebrant: rector Antoine Bodar

Maandag 1 november 2021 - Allerheiligen
Eurovisieviering, géén intentie-aanvragen mogelijk
11.00 - 12.00 uur
Frankrijk

Zondag 7 november 2021 (deadline intentie-aanvragen 24 oktober 2021)
10.00 - 11.00 uur
32e Zondag door het jaar (b)
St. Lambertusbasiliek te Hengelo
Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Zondag 14 november 2021 (deadline intentie-aanvragen 31 oktober 2021)
10.00 - 11.00 uur
33e Zondag door het jaar (b)
Sint-Janskathedraal te Den Bosch
Celebrant: plebaan Vincent Blom

Zondag 21 november 2021 (deadline intentie-aanvragen 7 november 2021)
10.00 - 11.00 uur
Christus Koning (b)
St. Martinuskerk te Sneek
Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 28 november 2021 (deadline intentie-aanvragen 14 november 2021)
10.00 - 11.00 uur
1e Zondag van de Advent (c)
Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem

Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 5 december 2021 (deadline intentie-aanvragen 21 november 2021)
10.00 - 11.00 uur
2e Zondag van de Advent (c)

St. Jozefkerk te Waubach-Landgraaf
Celebrant: pastoor Harry Notermans

Zondag 12 december 2021 (deadline intentie-aanvragen 28 november 2021)
10.00 - 11.00 uur
3e Zondag van de Advent (c)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk
Celebrant: pastoor Wim Bakker

Zondag 19 december 2021 (deadline intentie-aanvragen 5 december 2021)
10.00 - 11.00 uur
4e Zondag van de Advent (c)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk
Celebrant: pastoor Wim Bakker

Kerstnachtmis 24 december 2021 
23.59 - 01.15 uur (deadline intentie-aanvragen 12 december 2021)
Sint-Janskathedraal te Den Bosch
Hoofdcelebrant: mgr. Gerard de Korte

1e Kerstdag, 25 december 2021 
11.00 - 12.00 uur (Eurovisieviering, geen intenties mogelijk)
1200 - 12.30 uur Urbi et orbi vanuit Rome

2e Kerstdag, 26 december 2021 (deadline intentie-aanvragen 12 december 2021)
10.00 - 11.00 uur
Feest van de H. familie (c)
H. Nicolaaskerk, Baarn
Celebrant: pastoor Joachim Skiba

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud.