Pastoraat

De eucharistievieringen zullen ook tijdens de lockdown worden uitgezonden.

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en eucharistieviering komen uit hetzelfde bisdom.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprekken 09.45 - 10.00 uur
Eucharistievieringen 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst. De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
Per aanvraag kunnen er maximaal 2 namen worden opgegeven per viering.

De intenties dienen uiterlijk 2 weken voor het uitzenden van een eucharistieviering bij het Pastoraat bekend te zijn. In onderstaand 'Overzicht vieringen' staat per datum de deadline vermeld.
Het is niet mogelijk intenties op te geven voor vieringen vanuit het buitenland en op de Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Maria ten Hemelopneming en Kerstmis).
Mail: eucharistieviering@kro-ncrv.nl
Adres: KRO Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-. U gelieve uw bijdrage(n) over te maken uw schriftelijke verzoek. Intentiegelden (o.v.v. intentienaam en -datum) en giften kunt u overmaken op
rekeningnummer NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum.
Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
De Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum heeft een ANBI-status: Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, RSIN: 002609411.

Tolk gebarentaal
Bij de reguliere eucharistievieringen op tv wordt een tolk gebarentaal ingezet. Gebarentaal is voor doofgeboren mensen veel toegankelijker dan de standaard beschikbare ondertiteling. De bisschoppen hebben van harte ingestemd met dit verzoek van het Katholiek dovenpastoraat.
U kunt contact opnemen met het Dovenpastoraat door te mailen naar: contact@doofenkatholiek.nl 

Fotografie:
(c)Kerkfotografie

Komende uitzendingen

Zondag 9 mei 2021 (geen intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
6e Zondag van Pasen (b)
Sint Lambertusbasiliek, Hengelo
Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Hemelvaartsdag (Eurovisieviering, geen intentie-aanvragen mogelijk)
Donderdag 13 mei 2021
11.00 - 12.00 uur
Sint-Salvatorskathedraal in Brugge
Hoofdcelebrant: Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge

Zondag 16 mei 2021 (geen intentie-aanvragen meer mogelijk)
10.00 - 11.00 uur
7e Zondag van Pasen (b)
H. Gerardus Majella Kerk, Emmen
Hoofdcelebrant: Mgr. Ron van den Hout

1e Pinksterdag (Eurovisieviering, geen intentie-aanvragen mogelijk)
Zondag 23 mei 2021
11.00 - 12.00 uur
Collegiale kerk in Saint-Ursanne (Zwitserland) 
Hoofdcelebrant: Jean-Pierre Babey

Zondag 30 mei 2021 (deadline intentie-aanvragen 16 mei 2021)
10.00 - 11.00 uur
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (b)
H. Bonifatiuskerk, Rijswijk
Celebrant: pastoor Wim Bakker

Zondag 6 juni 2021 (deadline intentie-aanvragen 23 mei 2021)
10.00 - 11.00 uur
Sacramentsdag (b)
H. Antoniuskathedraal, Breda
Celebrant: pastoor Norbert Schnell

Zondag 13 juni 2021 (deadline intentie-aanvragen 30 mei 2021)
10.00 - 11.00 uur
11e Zondag door het jaar (b)
H. Nicolaaskerk, Baarn
Celebrant: pastoor Joachim Skiba

Zondag 20 juni 2021 (deadline intentie-aanvragen 6 juni 2021)
10.00 - 11.00 uur
12e Zondag door het jaar (b)
Kathedrale Basiliek St. Bavo Haarlem
Hoofdcelebrant: Mgr. Jan Hendriks

Zondag 27 juni 2021 (deadline intentie-aanvragen 13 juni 2021)
10.00 - 11.00 uur
13e Zondag door het jaar (b)
Sint-Janskathedraal te Den Bosch
Hoofdcelebrant: Mgr. Gerard de Korte

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud.