Pastoraat

De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de verscheidenheid in geloofsbeleving. Ieder bisdom wijst de kerk van uitzending aan en komt zeven keer aan bod.
Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende eucharistieviering.

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2:
Geloofsgesprek 09.45 - 10.00 uur
Eucharistieviering 10.00 - 11.00 uur

Pastorale vragen
Voor pastorale vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het pastorale team: 035 - 671 31 13.

Intenties en giften
Intenties voor overledenen worden tijdens de viering getoond op het scherm in een namenlijst.
- De aangevraagde intentienaam wordt vermeld met 1 voornaam en de achternaam.
- Per viering kunnen er maximaal 2 namen worden aangevraagd.
- Uiterlijk 2 weken voor de uitzenddatum moeten de intenties bij het Pastoraat bekend zijn (zie onderstaand overzicht 'komende vieringen').
- Er zijn géén intentiemogelijkheden voor vieringen vanuit het buitenland en/of op Hoogfeesten (Pasen, Hemelvaart,  Pinksteren, Maria ten Hemelopneming en Kerstmis), tenzij anders vermeld in onderstaand overzicht.

Maileucharistieviering@kro-ncrv.nl
Adres: KRO-NCRV, Redactie Eucharistievieringen, Postbus 200, 1200 AE Hilversum

De aanvragen worden niet bevestigd. Er wordt alleen contact opgenomen indien er onduidelijkheden zijn omtrent uw aanvraag. 

Pér intentie wordt een bijdrage gevraagd van € 10,-.
- U gelieve uw bijdrage(n) over te maken uw schriftelijke verzoek.
- Rekeningnummer intentiegelden en giften (o.v.v. 'intentie' of 'gift'):
NL14 INGB 000 911 02 99 t.n.v. Landelijke Instelling RK Mediapastoraat te Hilversum.
- Voor betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A
- ANBI-status Landelijke Instelling t.d.v. RK Mediapastoraat te Hilversum:
Groepsbeschikking de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, RSIN: 002609411.

Tolk gebarentaal
Vanaf het begin van de coronacrisis is bij de reguliere eucharistievieringen op tv een tolk gebarentaal ingezet. Met deze tijdelijke service is gehoor gegeven aan het verzoek van het Katholieke Dovenpastoraat, dat in die periode geen eigen vieringen kon verzorgen. De inzet van de tolk gebarentaal werd door velen, doof en horend, als positief ervaren. Daarom is besloten om na de coronacrisis hiermee door te gaan tot Kerstmis 2022. Het is echter niet gelukt hiervan een blijvende voorziening te maken. Hopelijk kan in de toekomst de draad weer worden opgepakt.
U kunt contact opnemen met het Dovenpastoraat door te mailen naar: contact@doofenkatholiek.nl 

Fotografie:
(c)Kerkfotografie

Komende eucharistievieringen

Zondag 14 april 2024 (deadline intentie-aanvragen 31 maart 2024)
10.00 - 11.00 uur
3e Zondag van Pasen (b)
Kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem
Hoofdcelebrant: mgr. Jan Hendriks

Zondag 21 april 2024 (deadline intentie-aanvragen 7 april 2024)
10.00 - 11.00 uur
4e Zondag van Pasen (b)
Heilig Hart van Jezuskerk te Roermond
Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Zondag 28 april 2024 (deadline intentie-aanvragen 14 april 2024)
10.00 - 11.00 uur
5e Zondag van Pasen (b)
St. Joriskerk te Eindhoven
Celebrant: pastoor René Wilmink

Zondag 5 mei 2024 (deadline intentie-aanvragen 21 april 2024)
10.00 - 11.00 uur
6e Zondag van Pasen (b)
St. Martinuskerk te Sneek
Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Donderdag 9 mei 2024 (geen intentie-aanvragen mogelijk)
Hemelvaartsdag (Eurovisieviering)
11.00 - 12.00 uur

Zondag 12 mei 2024 (deadline intentie-aanvragen 28 april 2024)
10.00 - 11.00 uur
7e Zondag van Pasen (b)
Sint Agathakerk te Lisse
Celebrant: pastoor Bouke Bosma

Zondag 19 mei 2024 (geen intentie-aanvragen mogelijk)
11.00 - 12.00 uur
Pinksteren (Eurovisieviering
St. Lambertusbasiliek te Hengelo
Celebrant: pastoor Jurgen Jansen

Zondag 26 mei 2024 (deadline intentie-aanvragen 28 april 2024)
10.00 - 11.00 uur
Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid
H. Johannes de Doper te Mijdrecht
Celebrant: pastoor Ronald den Hartog

Genoemde vieringen zijn onder voorbehoud