Hilversum, 12 juni. Tijdens een ontmoeting dinsdag met zo'n 160 priesters van de Pauselijke Salesiaanse Universiteit heeft paus Franciscus opnieuw de toelating van homoseksuelen tot seminaries besproken. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA gebruikte de paus daarbij opnieuw het woord ‘flikker’.  

Het persbureau van het Vaticaan meldde dat de paus tijdens de bijeenkomst met gesloten deuren opnieuw sprak over de toelating van mannen ‘met homoseksuele neigingen’ tot seminaries. Hierbij wees hij opnieuw wees op de “noodzaak om hen te verwelkomen en te begeleiden in de Kerk en op de voorzichtige instructie van het Dicasterie voor de Clerus met betrekking tot hun toelating tot het seminarie." 

In de verklaring wordt niet duidelijk naar welke instructie van het Dicasterie voor de Clerus de paus verwees. 

Flikkerigheid  

"Er hangt een sfeer van flikkerigheid in het Vaticaan”, zei de paus dinsdag. Daarop zei hij dat het beter zou zijn als jonge mannen met "homoseksuele neigingen" niet worden toegelaten tot de priesteropleiding 

Volgens de instructie die in 2005 werd gepubliceerd door de toenmalige Congregatie voor Katholiek Onderwijs - het huidige Dicasterium voor Cultuur en Onderwijs - kan de Kerk "niet tot het seminarie en de Heilige Orden diegenen toelaten die homoseksualiteit beoefenen, diepgewortelde homoseksuele neigingen vertonen of de zogenaamde 'homocultuur' ondersteunen." 

Op 20 mei zou paus Franciscus tijdens een andere bijeenkomst achter gesloten deuren met Italiaanse bisschoppen spottende taal hebben gebruikt over de aanwezigheid van homoseksualiteit in seminaries.  

Excuses 

Begin juni publiceerde de Italiaanse krant Il Messagero een brief van de Heilige Vader aan een jongeman die van het seminarie was uitgesloten omdat hij homoseksueel was en die hij aanmoedigde om "verder te gaan" met zijn roeping.  

In reactie op berichten in de pers over het vermeende taalgebruik van de paus, gaf het Vaticaan op 28 mei een verklaring uit waarin het aangaf dat paus Franciscus "nooit de intentie heeft gehad om zich te beledigen of uit te drukken in homofobe termen, en hij biedt zijn verontschuldigingen aan aan degenen die beledigd waren door het gebruik van een term die door anderen werd gerapporteerd."