Paus: God lofprijzen juist in tijden van tegenspoed

Vaticaanstad, 13 januari 2021 - Paus Franciscus heeft er vanochtend in zijn wekelijke catechese, bij de katholieken op aangedrongen God te lofprijzen, niet alleen in gelukkige tijden, “maar vooral op moeilijke momenten”. Hij wees daarbij op het Zonnelied van Sint-Franciscus van Assisi, die deze lofzang dichtte toen hij in een ernstige crisis verkeerde.

Vanwege de coronamaatregelen in Rome hield de pontifex vanochtend een virtuele algemene audiëntie. Dat deed hij wederom tijdens een rechtstreekse tv-uitzending vanuit de bibliotheek in het Apostolisch Paleis.

De Heilige Vader zette zijn in mei begonnen catechetische reeks over het gebed voort. Vorige week was er vanwege het hoogfeest van Epifanie geen audiëntie. In zijn homilie tijdens de hoogmis in de Sint-Pieter gaf hij wel uitleg aan de voornaamste gebedsvorm: de aanbidding.

Vandaag stond de gebedsvorm van de lofprijzing centraal. De Opvolger van Petrus vergeleek de lofprijzing van God met alpinisten die zuurstof inademen waardoor ze de top van een berg kunnen bereiken.

Zonnelied van St. Franciscus

Het lofprijzen van Gods majesteit moet volgens Franciscus niet alleen worden beoefend “wanneer het leven ons met geluk vervult, maar vooral in moeilijke momenten, in momenten van duisternis wanneer het begaan van het levenspad een beklimming wordt”.

Hoewel de lofprijzing van God gericht is op de Schepper, wordt de Almachtige er niet beter van omdat Hij vanuit zijn wezen niets of niemand nodig heeft, aldus de paus. Het lofprijzen van God is bovenal gezond voor de lofprijzer. “Het zuivert de ziel, het laat je ver vooruit kijken om niet gevangen te blijven in het moeilijke moment, in de duisternis van de moeilijkheid”, legde Franciscus uit.