Assisi, 24 september 2022 - Paus Franciscus heeft vanochtend voor de zesde keer in zijn pontificaat de Umbrische bedevaartplaats Assisi bezocht. Ditmaal was hij er voor een congres met de Engelse naam ‘The Economy of Francesco’, waaraan ongeveer duizend jonge economen en ondernemers deelnemen.

“Ik reken op jullie! Laat ons niet alleen en wees een rolmodel voor ons!”, zei de paus tegen de deelnemers. Franciscus sprak de hoop uit dat de aanwezige jongeren met hun enthousiasme over de mogelijkheid van een economisch systeem gebaseerd op naastenliefde vele anderen kunnen aansteken. Hij benadrukte dat een dergelijk systeem “geen utopie” is.

De Heilige Vader wees op de fouten van oudere generaties. “Onze generatie heeft een rijke erfenis achtergelaten, maar we hebben niet geweten hoe we de planeet moesten beschermen en we hebben niet voor vrede gezorgd”, aldus de 85-jarige paus Bergoglio. Volgens hem is het niet voldoende om “cosmetische veranderingen” aan te brengen; er zijn nieuwe ontwikkelingsmodellen van onderaf nodig. “De situatie is zodanig dat we niet simpelweg kunnen wachten tot de volgende internationale top, die misschien niets zal opleveren: de aarde brandt vandaag en vandaag moeten we iets veranderen - op alle niveaus”, aldus de paus.

Pope Francis (L) attends the Economy of Francesco (EoF) event on September 24, 2022 at the Santa Maria degli Angeli lyric theater at in Assisi, central Italy. EoF is a process called for by the Pope to lay foundations for a new economy. Tiziana FABI / AFP

Franciscus riep op tot meer moed om de verwerving van fossiele brandstoffen af te bouwen en sneller alternatieve energiebronnen te ontwikkelen. Maar er zijn volgens hem ook offers nodig in de levensstijl van elk individu, met meer saamhorigheid en minder eenzaamheid. De paus moedigde de jonge ondernemers aan niet alleen goederen en diensten te creëren, maar ook nieuwe arbeidsplaatsen.

In de nieuwe economie moeten volgens de paus vooral de armen centraal staan. “De schreeuw van de armen is de schreeuw van de aarde”, zei hij. En hoewel het kapitalisme de armen vaak wil helpen, ontbreekt het aan respect voor armoede. “Er is geen ‘economy van Francesco’ zonder respect, zorg en liefde voor de armen, voor elke arme, voor elke zwakke en kwetsbare persoon – van de ongeborenen in de baarmoeder tot de gehandicapten, tot de oudere in moeilijkheden.”

Het congres ‘The Economy of Francesco’, drie jaar geleden door paus Franciscus geïnitieerd, is genoemd naar Francesco Bernardone, oftewel Sint-Franciscus van Assisi (1181/82-1226), de stichter van de Orde der Minderbroeders.

Vanwege de pandemie zijn er tot nu toe twee voornamelijk digitale bijeenkomsten van dit initiatief geweest.