Vaticaanstad, 1 juni 2021 - Paus Franciscus scherpt de kerkrechtelijke straffen aan voor geestelijken en religieuzen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen. Ook voor een aantal andere vergrijpen is het canoniek strafrecht van de Katholieke Kerk strenger geworden. Het zijn de meest ingrijpende wijzigingen in bijna veertig jaar.

De Romeinse Curie werkt al sinds 2009 aan aanpassingen van de Codex van het Canoniek Recht uit 1983. Critici stelden dat dit wetboek verouderd en niet transparant was. Nu is Liber VI (‘Boek 6’) compleet vernieuwd. In de nieuwe versie, die vanaf 8 december gaat gelden, staat onder meer dat priesters na seksueel misbruik van minderjarigen uit hun ambt worden ontheven en ook te maken krijgen met “andere rechtvaardige straffen”. Dit geldt ook voor priesters die zich schuldig maken aan grooming van kinderen of kwetsbare volwassen. Van grooming is sprake als een dader probeert het vertrouwen te winnen van een ander met het doel deze persoon seksueel te misbruiken.

De paus zegt in het document dat de publicatie van het nieuwe Boek 6 begeleidt, te hopen dat met de hervormingen het aantal straffen dat door de rechtbanken wordt opgelegd kleiner wordt. “De nieuwe tekst bevat verschillende wijzigingen van de huidige wet en bestraft een aantal nieuwe strafbare feiten, waarmee wordt gereageerd op de toenemende behoefte voor herstel van gerechtigheid en orde na een misdrijf.”

Er is herhaaldelijke stevige kritiek geuit op de kerk omdat die het misbruik van kinderen zou hebben verdoezeld en beschuldigingen niet serieus zou hebben genomen. Paus Franciscus streeft sinds zijn aantreden in 2013 ernaar de schandalen rond seksueel misbruik aan te pakken. Hoewel hij al meerdere maatregelen heeft getroffen, vinden sommige slachtoffers dat het Vaticaan niet voldoende doet om kinderen te beschermen.