Vaticaanstad, 24 maart 2021 - Paus Franciscus verlaagt per 1 april de financiële toelage van de kardinalen van de Romeinse Curie. Ook andere topmedewerkers van de Heilige Stoel, het Gouvernement van Vaticaanstad, de pauselijke grootbasilieken en het bisdom Rome moeten de komende tijd genoegen nemen met een lager inkomen, meldt het Vaticaan. 

In een vandaag gepubliceerde apostolische brief ‘motu proprio’ zegt de paus dat de inkomsten van zowel de Heilige Stoel als Vaticaanstad drastisch zijn afgenomen ten gevolge van de pandemie. Er is een begrotingstekort van tientallen miljoenen euro's. Dat komt mede door de sluiting van de Vaticaanse Musea, de voornaamste inkomstenbron van de pauselijke staat. De bezuinigingen hebben mede als doel arbeidsplaatsen te behouden.

De curiekardinalen moeten het meeste inleveren. Zij gaan er 10 procent op achteruit. Hun maandelijkse toelage bedraagt 4000 à 5000 euro per maand. Dat komt bovenop hun huisvesting in appartementen in Rome. 

De bezoldiging van andere topmedewerkers wordt verlaagd met 8 procent ten opzichte van de laatst genoten toelage. Geestelijken en religieuzen van een lager salarisniveau gaan er per 1 april met 3 procent op achteruit.